Niedziela Chrystusa Króla Wszechświata – diecezjalne obchody XXXVI ŚDM

Audience G6dbbda95f 1920

Decyzją papieża Franciszka od tego roku ŚDM w diecezjach będą obchodzone nie jak dotychczas w Niedzielę Palmową, ale w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. W niedzielę, 21 listopada będziemy obchodzić XXXVI ŚDM z udziałem młodych naszej diecezji. Jego hasłem są słowa z Dziejów Apostolskich „Wstań. Ustanawiam cię świadkiem tego, co zobaczyłeś” (Dz 26,16).

Do świętowania zapraszamy młodzież formującą się w grupach i wspólnotach oraz przedstawicieli parafii. Nasze spotkanie rozpoczniemy o godz. 15:00 w parafii św. Józefa w Płocku od adoracji Najświętszego Sakramentu, podczas której będzie możliwość skorzystania z sakramentu spowiedzi. Uroczystej Mszy św. będzie przewodniczył ks. biskup Mirosław Milewski, po niej wysłuchamy świadectwa Michała Bukowskiego, a zakończeniem spotkania będzie koncert zespołu „Muode Koty”. Serdecznie zapraszamy.

 

Program diecezjalnych obchodów XXXVI ŚDM

„Wstań. Ustanawiam cię świadkiem tego, co zobaczyłeś”

21 listopada 2021 r.

MCEW Studnia i Parafia św. Józefa

Płock, ul Górna 1A

 

Parafia św. Józefa

15:00   Adoracja Najświętszego Sakramentu i możliwość spowiedzi

16:00   Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem ks. bp. Mirosława Milewskiego

 

MCEW Studnia / Szkoła Podstawowa Specjalna nr 24

17:00   Wspólny posiłek

17:45   Informacje DDM Studnia o ŚDM Lizbona 2023

18:00   Świadectwo Michała Bukowskiego „Wstań. Ustanawiam cię świadkiem tego, co zobaczyłeś”

Koncert ewangelizacyjny zespołu „Muode Koty”

Modlitwa za ŚDM Lizbona 2023. Błogosławieństwo i zakończenie spotkania

 

Ważne informacje

 1. Od godziny 14:30 busy i samochody mogą parkować na parkingu przy MCEW Studnia.
 2. Na uroczystość diecezjalną zapraszamy młodzież ze szkoły średniej oraz studentów.
 3. Zapraszamy księży do koncelebrowania mszy św. z księdzem biskupem. Prosimy o zabranie ze sobą alby i białej stuły do koncelebry.

 

Uwaga! Podczas spotkania w pomieszczeniach zamkniętych uczestnicy zobowiązani są do noszenia maseczek.

 

ks. Krzysztof Ruciński
diecezjalny duszpasterz młodzieży i koordynator ŚDM

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
 2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
 10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę