Nieszpory w świątyni mariawickiej

Nieszpory w Katedrze Kościoła Starokatolickiego Mariawitów zakończyły 25 stycznia br. płockie obchody Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Przewodniczył im ks. biskup Marek M. Babi, biskup naczelny tego Kościoła, a homilię wygłosił ks. biskup Mirosław Milewski: - Powinien nas łączyć „ekumenizm wartości” – zaakcentował biskup katolicki.

Mariawici.jpg

Bp Mirosław Milewski w homilii przywołał biblijne wezwanie tygodnia ekumenicznego „Dąż do sprawiedliwości” (Pwt 16,20). Zachęcił do tego, aby wyznawcy Chrystusa dążyli do niej. Przyznał jednak, że wiele niesprawiedliwości stało się w przeszłości udziałem wyznawców Chrystusa różnych wyznań, męczonych i poniewieranych za wiarę, zwłaszcza w czasie totalitaryzmów - w niemieckich i sowieckich obozach, a potem za prawdę i jawne mówienie o Bogu w okresie komunizmu.

- Nie bez bólu i wstydu sprawiedliwość historyczna każe nam jednak dziś przyznać, jak wielu wyznawców naszego Pana stało się sprawcami różnych niesprawiedliwości, także wobec swoich braci w Chrystusie. Jeśli chcemy innych uczyć sprawiedliwości, powinniśmy najpierw sami uznać, że w historii naszego życia, w historii naszych wspólnot było wiele niesprawiedliwości w stosunku do innych wyznawców Pana – podkreślił kaznodzieja.

Bp Milewski przypomniał uczestnikom Nieszporów, że papież Franciszek wiele razy podkreślał, iż tym, co łączy w zmaganiach o sprawiedliwość w świecie, jest „ekumenizm krwi”, którego źródłem są męczennicy. Jednak przed ekumenizmem krwi powinien iść inny rodzaj ekumenizmu - „ekumenizm wartości”, polegający na tym, że w obliczu niesprawiedliwego i nieprawdziwego rozumienia świata, wyznawców Chrystusa łączą te same wartości.

Zaprosił też obecnych do wejścia na drogę budowania „ekumenizmu wartości”, choćby podczas Orszaku Trzech Króli w styczniu czy Marszu dla Życia i Rodziny w czerwcu; zachęcił do współtworzenia tych inicjatyw.

- Czy wspólna manifestacja dla życia i rodziny na ulicach miasta nie byłaby najlepszym kazaniem, które moglibyśmy wygłosić dla tych, którym miłość pomieszała się z nienawiścią, a prawda z kłamstwem? Czy nie byłoby to potwierdzeniem, że naprawdę dążymy do sprawiedliwości, a nie tylko uprawiamy jakąś hipokryzję słowną, religijną dulszczyznę? – zapytał na zakończenie biskup.

W spotkaniu ekumenicznym w katedrze Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, oprócz biskupów mariawickiego i katolickiego, uczestniczył też ks. Szymon Czembor – proboszcz parafii ewangelickiej w Płocku, ks. protojerej Eliasz Tarasiewicz – proboszcz parafii prawosławnej w Płocku, ks. kan. dr Włodzimierz Piętka - diecezjalny referent ds. ekumenizmu w diecezji płockiej oraz ks. prał. dr Marek Jarosz - rektor Wyższego Seminarium Duchownego wraz ze wspólnotą seminaryjną.

Nieszpory u mariawitów zakończyły spotkania płockiego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.