Nominacje neoprezbiterów 2022

W czasie Eucharystii bp Libera udzielił trzem diakonom święceń prezbiteratu. Przyjęli je: Karol Frankowski z parafii św. Stanisława Kostki w Ostrowitem, Bartosz Rogowicz z parafii św. Stanisława BM w Bieżuniu, Sebastian Błażej Trędowicz z parafii św. Józefa w Syberii. 

Nominacje 2022
plock.gosc.pl

Nominacje neoprezbiterów (z dniem 24 sierpnia 2022 r.)

 1. ks. mgr Karol Frankowski, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Mikołaja w Gąbinie.
 2. ks. mgr Bartosz Rogowicz, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Józefa w Pułtusku.
 3. ks. mgr Sebastian Błażej Trędowicz, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Anny w Skrwilnie.

Zastępstwa wakacyjne neoprezbiterów 2022

 1. ks. mgr Karol Frankowski

25.06.2022 r. – 8.07.2022 r. – parafia pw. św. Stanisława Kostki w Ostrowitem

9.07.2022 r. – 7.08.2022 r. – Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku

8.08.2022 r. –  24.08.2022 r. – parafia pw. Świętego Krzyża w Płocku

 1. ks. mgr Bartosz Rogowicz

1.07.2022 r. – 17.07.2022 r. – parafia pw. św. Bartłomieja w Płocku

18.07.2022 r. – 31.07.2022 r. – parafia pw. św. Jadwigi Królowej w Płocku

1.08.2022 r. – 24.08.2022 r. – parafia pw. św. Onufrego w Staroźrebach

 1. ks. mgr Sebastian Błażej Trędowicz

12.06.2022 r. – 30.06.2022 r. – parafia pw. św. Józefa w Syberii

1.07.2022 r. – 24.07.2022 r. – parafia pw. św. Wojciecha w Raciążu

1.08.2022 r. – 24.08.2022 r. – parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Gostyninie.

Płock, dnia 11 czerwca 2022 r.

Wiesław Śmigiel
Administrator Apostolski  
Diecezji Płockiej

Ks. Piotr Grzywaczewski
Kanclerz

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
 2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
 10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę