„Nowe tchnienie” - rekolekcje Wojska Gedeona

„Nowe tchnienie” – takie było hasło tegorocznych rekolekcji wakacyjnych Wojska Gedeona, w których uczestniczyła prawie 140-osobowa grupa młodzieży z diecezji płockiej wraz z sześcioma księżmi.

IMG 4543

Pięknie położony Beskid Żywiecki, 10 dni, młodzi ludzie, atmosfera wspólnoty z rówieśnikami, doświadczenie osobistego spotykania Jezusa – oto najprostsza charakterystyka rekolekcji będących zwieńczeniem pracy formacyjnej i ewangelizacyjnej w ciągu roku młodzieży skupionej w Wojsku Gedeona.

Najwięcej młodych osób było z Ciechanowa, Nasielska, Serocka, Płocka i Modlina. Jedna z uczestniczek rekolekcji podsumowuje je w następujący sposób: „Przed wyjazdem, moje życie toczyło się rytmem typowego katolika, ale na tych rekolekcjach wszystko zmieniło się o 180 stopni. Zobaczyłam po raz pierwszy, że wiara może być żywa! Adoracje, uwielbienia, Msze Święte, szczera spowiedź, grupki dzielenia, to wszystko przyczyniło się do tego, że Duch Święty zamieszkał w moim sercu na prawdę! Nauczyłam się prawdziwie modlić i cieszyć się z tego, co mam. Wiem, że Jezus jest ze mną zawsze, a moje życie nie jest bezsensu!”.

Obecni z młodzieżą kapłani to: ks. Michał Piekarski, ks. Marek Wiśniewski, ks. Tomasz Dec, ks. Paweł Sobiecki, ks. Tomasz Gerek i ks. Marcin Siemiątkowski.

Każdy dzień miał swój temat (np. emocje, relacje, rozwój, Obecność, czystość, nawrócenie) i wokół niego były skoncentrowane: codzienna katecheza, spotkania w małych grupach, warsztaty psychologiczne i biblijne oraz wieczorne nabożeństwa. Dzień rozpoczynał się od porannej zaprawy, apelu i modlitwy. Katechezy wprowadzały w temat dnia, poruszając treści na styku duchowości i psychologii, o których później można było porozmawiać w małej grupie i przemodlić podczas medytacji.

Wyjątkowo wyczekiwane przez młodzież były wieczorne nabożeństwa o niebywałym klimacie, podczas których w głęboki, żywy i spontaniczny sposób był odkrywany i uwielbiany Bóg. W centrum każdego dnia była Eucharystia przeżywana w atmosferze otwierania serca na „nowe tchnienie” Ducha Świętego w jakiejś konkretnej przestrzeni życia. Młodzi ludzie mieli także możliwość spowiedzi oraz indywidualnej rozmowy z kapłanem i psychologiem.

Oczywiście rekolekcje wakacyjne Wojska Gedeona, to nie tylko sprawy duchowe, ale również  wspólne wędrówki po beskidzkich szlakach, dużo dobrej zabawy, poranne zaprawy i apele, które miały na celu formację ludzką i uczenie samodyscypliny. Każdy wyjazd jest wyjątkowy i niepowtarzalny. Liczne przeżycia, te duchowe, jak i te wspólnotowe, dają energię na cały rok.

Warto odwiedzić fanpage, gdzie są fotorelacje i świadectwa z rekolekcji - https://www.facebook.com/WojskoGedeona

Wojsko Gedeona

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę