Oaza modli się za misjonarzy

Członkowie Ruchu-Światło Życie i Domowego Kościoła diecezji płockiej w październiku przez pięć dni w tygodniu odmawiają dziesiątek różańca za misjonarzy z poszczególnych kontynentów. Za pośrednictwem Facebooka zachęcają także do tego wszystkich chętnych: - W tym wyjątkowym czasie chcemy odpowiedzieć na wezwanie samego Jezusa, który powierzył Kościołowi ogromne dzieło misyjne – deklarują oazowicze.

Oaza_www.jpg

Akcja codziennej modlitwy różańcowej za misjonarzy zainicjowana została w Nadzwyczajnym Miesiącu Misyjnym, który ogłosił papież Franciszek z okazji setnej rocznicy opublikowania przez Benedykta XV Listu Apostolskiego „Maximum illud” - jednego z najważniejszych dokumentów rozbudzających świadomość misyjności Kościoła.

- W tym wyjątkowym czasie chcemy odpowiedzieć na wezwanie samego Jezusa Chrystusa, który powierzył nam, czyli Kościołowi, ogromne dzieło misyjne. Zapraszamy do codziennego odmawiania dziesiątka różańca, indywidualnie, w rodzinach, w parafiach, w intencji misjonarzy z naszej diecezji oraz pochodzących z Ruchu Światło-Życie - przekazują oazowicze.

Na fanpage’u Oazy od poniedziałku do piątku pojawiają się posty przypominające o modlitwie. Zawierają one też fragment dekretu „Ad gentes” o misyjnej działalności Kościoła. Młoddzież i dorośli modlą się w grupach oazowych i na spotkaniach Domowego Kościoła oraz indywidualnie. Poza tym zapraszają do modlitwy przez Facebooka osoby niezwiązane z Oazą.

- Spełniamy w ten sposób nasz obowiązek dawania świadectwa miłości Boga w prostych, codziennych gestach, tak jak to czynią misjonarze w swojej zwykłej posłudze - wyjaśniają członkowie Ruchu Światło-Życie diecezji płockiej.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę