Obrzęd kandydatury w Wyższym Seminarium Duchownym (1)

- Kapłaństwo powinno być proste, pełne wiary i realizmu, pozbawione złudzeń. Kościół bardzo potrzebuje księży uczciwych i prawych, by odbudować swój autorytet – powiedział ks. biskup Mirosław Milewski do alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, w czasie Mszy św. z obrzędem kandydatury do święceń diakonatu i prezbiteratu. Uroczystość odbyła się 6 grudnia 2020 r. w kaplicy Dobrego Pasterza.

Kandydatura-wsd-plock.jpg

Bp Mirosław Milewski w homilii odwołał się do Ewangelii, w której zawarte są kapłańskie zadania: „Oto Ja posyłam wysłańca mego przed Tobą; on przygotuje drogę Twoją” (Mk 1,1).
Idąc drogą powołania, trzeba wpatrywać się w pierwszych uczniów Jezusa, w apostołów. Gdy głosili światu Dobrą Nowinę o zmartwychwstaniu, nikt im nie obiecywał, że zgromadzą tłumy, spotka ich jakiś awans ani że będą mieli jakieś korzyści materialne. Wiedzieli jedno: muszą pozwolić prowadzić się Duchowi Świętemu.

„Wasze kapłaństwo powinno być proste, skromne, pełne wiary, pełne realizmu i bez złudzeń. Kościół bardzo potrzebuje dziś księży uczciwych i prawych, by odbudować swój autorytet i jakby zagubioną w ostatnich latach umiejętność bycia z ludźmi i dla ludzi. Kościół, w którym będą dobrzy księża, zdolny będzie skutecznie wpływać na otaczającą rzeczywistość i owocnie głosić Ewangelię” – powiedział bp Milewski.

Dodał, że księża, których dziś potrzebują wierni, muszą być ludźmi „zafascynowanymi Bogiem, człowiekiem i świętością”. W szeregach kapłańskich nie potrzeba „najemników, ludzi zepsutych i karierowiczów”. Chodzi o to, aby głos Kościoła nie był „głosem wołającego na pustyni” (Mk 1,3).

„Ludzie wychowani w katolickim społeczeństwie coraz częściej odżegnują się od katolicyzmu, agresywnie i wulgarnie wyrażają swoje myślenie na polskich ulicach, a nawet wybierają akt apostazji. Młodzież wypisuje się z katechezy, a po bierzmowaniu zamyka za sobą drzwi swojego kościoła parafialnego. Zjawiska te powodują żal i niepokój. Przyszli księża do takich ludzi zostaną posłani. Mają niestrudzenie głosić Dobrą Nowinę, zgodnie z poleceniem Jezusa” – zaakcentował bp Milewski.

Stwierdził też, że dla Ewangelii nigdy nie było „dobrego czasu”. Choć relacje Kościoła i społeczeństwa przechodzą obecnie radykalne i głębokie przeobrażenia, księża muszą z poświęceniem w takim społeczeństwie duszpastersko pracować i ewangelizować je. Księża nie mogą jednak wtapiać się w społeczeństwo i rezygnować z kapłańskich ideałów, ale z wiarą konfrontować się z rzeczywistością, inaczej myślącymi, odpowiadać na krytyczne pytania w świetle Pisma świętego.

Kandydaci oczekujący święceń mają „przygotować drogę Panu, prostować dla Niego ścieżki” (Mk 1,3). Powinni postarać się w swojej drodze do kapłaństwa i w swoim przyszłym kapłaństwie postępować według „logiki krzyża”. To logika wiary w to, że z Bogiem nie ma nic niemożliwego.

„Katolicki ksiądz wierzy, że choć każda epoka ma swoje problemy, to jednak Bóg we wszystkich czasach daje odpowiednią łaskę, aby stawić im czoła i przezwyciężać je z miłością i realizmem. I nigdy nie zapomnijcie, że za nami «idzie mocniejszy od nas»” (Mk 1,7)” - podkreślił biskup pomocniczy diecezji płockiej.

W czasie Mszy św. w seminaryjnej kaplicy Dobrego Pasterza bp. Milewski przewodniczył obrzędowi kandydatury do święceń diakonatu i prezbiteratu, z udziałem trzech alumnów – studentów piątego roku WSD. Pochodzą oni z parafii Ostrowite, Bieżuń i Syberia. Opiekunem roku jest ks. dr Artur Janicki.

W płockim seminarium do kapłaństwa przygotowuje się 23 alumnów.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę