Odsłonięcie tablicy ku czci rtm. Witolda Pileckiego w parafii św. Józefa w Płocku

Na terenie parafii pw. św. Józefa w Płocku odsłonięto tablicę ku czci rotmistrza Witolda Pileckiego: - „Dla rotmistrza Pileckiego wiara była czymś bardzo istotnym” – powiedział z okazji uroczystości ks. kan. Andrzej Smoleń, proboszcz parafii. Tablica powstała z inicjatywy Cezarego Okraszewskiego, żołnierza 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, której patronuje Pilecki.

Pilecki1.jpg

Uroczystość odsłonięcia tablicy rozpoczęto Mszą św. Przewodniczył jej ks. płk Zbigniew Kępa, dziekan Straży Granicznej, który w kazaniu przypomniał postać rtm. Witolda Pileckiego, zdolnego dla dobra ojczyzny do najwyższej ofiary.

Po Mszy św. jej uczestnicy przeszli na plac przed kościołem. Gdy na maszt stojący obok tablicy wciągana była flaga Polski, zaśpiewano hymn narodowy. Po przecięciu biało-czerwonej wstęgi, która znajdowała się na pomniku, symboliczne salwy honorowe oddali członkowie 4. Pułku Strzelców Konnych Ziemi Łęczyckiej oraz Bractwo Kurkowe.

Fotorelacja Gość Płocki

 foto: ks. W. Piętka/Gość Płocki

Pierwsza w Płocku tablica dedykowana rtm. Witoldowi Pileckiemu (1901-1948) powstała z inicjatywy płocczanina, Cezarego Okraszewskiego, żołnierza 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej (6 MBOT), której patronem jest Pilecki (w jej skład wchodzi 64. Batalion Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej w Płocku).

„Pilecki był wielkim patriotą i bohaterem, który całe życie poświęcił dla Polski. W dzisiejszych czasach trzeba pokazywać ludziom autorytety, za którymi mogliby podążać, a takim autorytetem był Pilecki. W Płocku nie było też do tej pory miejsca, w którym można byłoby zapalić znicz w jego intencji” – powiedział Cezary Okraszewski.

Pomysł wsparł ks. kan. Andrzej Smoleń, proboszcz parafii pw. św. Józefa w Płocku: „Rotmistrz Witold Pilecki jest niewątpliwie postacią godną uczczenia. Ten ochotnik do Auschwitz, twórca obozowej konspiracji, autor raportu z obozu i powstaniec warszawski, był też osobą religijną. Gdy żegnał się z żoną w więzieniu na Rakowieckiej, przekazał jej, aby wychowywała dzieci w oparciu o wskazania zawarte w książce ‹O naśladowaniu Chrystusa› Tomasza à Kempis. Wiara była dla niego czymś bardzo istotnym. To Żołnierz Wyklęty był ze wszech miar szlachetnym człowiekiem” - podkreślił z okazji uroczystości gospodarz parafii św. Józefa w Płocku.

W uroczystości udział wzięły m.in. poczty sztandarowe służb mundurowych i uczniowie płockich szkół mundurowych.

Odsłonięciu tablicy towarzyszył pokaz sprzętu wojskowego 64. Batalionu MBOT oraz pojazdów historycznych Stowarzyszenia Miłośników Pojazdów Zabytkowych i Militarnych „Wisła”.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę