Odznaczeni tytułem kanonika i Wielkim Orderem św. Zygmunta

ODZNACZENIA

Odznaczeni tytułem kanonika (w dniu 31 maja 2022 r.)

1. Ks. mgr Robert Henryk Andrikowski, proboszcz parafii pw. św. Stanisława BM w Żurominku Kapitulnym.
2. Ks. prof. dr hab. Rafał Bednarczyk, proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Rębowie.
3. Ks. mgr Marek Dyga, proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Szwelicach.
4. Ks. mgr Krzysztof Kujawa, proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Krasnem.
5. Ks. Wiesław Piątek, proboszcz parafii pw. św. Wojciecha w Zagrobie.
6. Ks. Eugeniusz Światkowski, proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Łętowie.

Odznaczeni Wielkim Orderem św. Zygmunta (w dniu 31 maja 2022 r.)

1. Pani dr Elżbieta Grzybowska, odznaczona przez Biskupa Płockiego Piotra Liberę Wielkim Orderem Świętego Zygmunta.
2. Siostra mgr Aneta Maria Krawczyk CSP, odznaczona przez Biskupa Płockiego Piotra Liberę Wielkim Orderem Świętego Zygmunta.
3. Pani Teresa Elżbieta Mazurkiewicz, odznaczona przez Biskupa Płockiego Piotra Liberę Wielkim Orderem Świętego Zygmunta.
4. Pani Irena Orysiak, odznaczona przez Biskupa Płockiego Piotra Liberę Wielkim Orderem Świętego Zygmunta.
5. Pan Wojciech Orysiak, odznaczony przez Biskupa Płockiego Piotra Liberę Wielkim Orderem Świętego Zygmunta.

Płock, dnia 31 maja 2022 r.