Ogłoszenie dotyczące narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań 2021

Narodowy Spis Ludności

 Czcigodni Księża! W  związku z  prowadzonym w  Polsce badaniem statystycznym – Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i  Mieszkań 2021 – Prezes Głównego Urzędu Statystycznego zwrócił się do  Biskupa Płockiego z  prośbą o  wsparcie popularyzacji tego przedsięwzięcia, w  którym udział jest obowiązkowy dla wszystkich obywateli. W  związku z  tym, w  najbliższą niedzielę 26 września 2021 r. w  ogłoszeniach duszpasterskich należy zachęcić parafian do  udziału w  spisie. Podajemy poniżej przykładowy tekst ogłoszenia duszpasterskiego.

Przykładowy tekst ogłoszenia:

„Na terenie całego kraju prowadzony jest Narodowy Spis Powszechny Ludności i  Mieszkań 2021. Wszyscy mieszkańcy Polski na  mocy stosownej ustawy są zobowiązani do  udziału w  tym badaniu. Spis trwa jeszcze kilka dni i  kończy się 30 września 2021 r. Główny Urząd Statystyczny prosi o  niezwłoczne wypełnienie obowiązku spisowego. Wszelkie informacje na  ten temat można znaleźć na  stronie internetowej spis.gov.pl lub pod numerem telefonu 22 279 99 99”.

Płock, dnia 22 września 2021 r.

† Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny