Ogłoszenie Sądu Biskupiego

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożeni epidemiologicznego Sąd Biskupi Płocki zawiesza funkcjonowanie do dnia 31 marca br. Wszystkie wezwania w dniach od 16 do 31 marca br. zostają anulowane. Po wznowieniu funkcjonowania Sądu zostaną wysłane nowe wezwania. Do dnia 31 marca prosimy o kontakt emailem: trybunal.plocki@poczta.onet.pl

07-img_8687.jpg