Ogólnopolska XXXII Olimpiada Teologii Katolickiej – 31 marca – 2 kwietnia 2022 r.

W Płocku pod hasłem „Oblicza Miłosierdzia w nauczaniu i praktyce Kościoła” 31 marca 2022 r. rozpoczyna się finał XXXII ogólnopolskiej Olimpiady Teologii Katolickiej. 82 uczestnikom towarzyszyć będą biskupi: biskup płocki Piotr Libera i biskup pomocniczy Mirosław Milewski. Młodzież, która przyjechała do grodu nad Wisłą z opiekunami, zwiedzi miejsce pierwszego objawienia Jezusa Miłosiernego w obrazie „Jezu ufam Tobie” św. s. Faustynie Kowalskiej.

Jezus Miłosierny Płock 231KB

XXXII Olimpiada Teologii Katolickiej będzie trwała od 31 marca do 2 kwietnia w Płocku – zakończy się w dniu 17. rocznicy śmierci św. Jana Pawła II. Temat olimpiady z udziałem młodzieży szkół średnich z całej Polski brzmi: „Oblicza Miłosierdzia w nauczaniu i praktyce Kościoła”.

To temat nieprzypadkowy, ponieważ właśnie w Płocku 22 lutego 1931 r. św. siostra Faustyna Kowalska, w celi klasztornej Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia przy Starym Rynku 14/18, po raz pierwszy ujrzała Jezusa Miłosiernego w obrazie „Jezu ufam Tobie”.

Finał odbywa się stacjonarnie. W piątek 1 kwietnia młodzież weźmie udział w części pisemnej (test wiedzy) na terenie Zespołu Szkół Centrum Edukacji. Ogłoszenie wyników etapu pisemnego nastąpi 2 kwietnia. Również 2 kwietnia w hotelu Petropol zaplanowano etap ustny olimpiady, który wyłoni ścisłych laureatów.

- W tych dniach do naszego miasta przyjedzie około 140 gości z całej Polski, w tym 82 uczestników finału ogólnopolskiego XXXII Olimpiady Teologii Katolickiej, z 41 diecezji w Polsce. Do etapu ustnego zakwalifikuje się najlepsza dziesiątka. Dla wszystkich gości przygotowaliśmy szereg atrakcji, na przykład zwiedzanie Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, bazyliki katedralnej czy udział w Koncercie Miłosierdzia w Państwowej Szkole Muzycznej – zapowiada ks. dr Grzegorz Zakrzewski, dyrektor wydziału katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Płocku, który jest głównym organizatorem olimpiady.

Uczestnicy OTK wezmą też udział we Mszy św. w katedrze 1 kwietnia o godz. 14.30. Wieczorem o godz. 19.30 w Państwowej Szkole Muzycznej wysłuchają Koncertu Miłosierdzia w wykonaniu zespołu Strefa Serca. Będzie im towarzyszył bp Mirosław Milewski. Z kolei 2 kwietnia finaliści wezmą udział w Mszy św. w kościele parafii św. Jana Chrzciciela o godz. 8.30, z udziałem bp Piotra Libery.

Ogłoszenie wyników XXXII OTK i wręczenie nagród (w tym nagród głównych - indeksów na wybrane uczelnie w Polsce) nastąpi o godz. 12.30 w hotelu Petropol.

Olimpiada Teologii Katolickiej składa się z trzech etapów: szkolnego, diecezjalnego i ogólnopolskiego. Jej celem jest popularyzacja wiedzy religijnej. Każdego roku finał ogólnopolski organizuje inna diecezja. Udział w olimpiadzie biorą uczniowie liceów i techników, uczestniczący w katechezie szkolnej.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę