Oświadczenie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej o pomocy narodowi ukraińskiemu

1. Członkowie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej wraz ze swoimi rodzinami i bliskimi wyrażają solidarność i współczucie bratniemu narodowi ukraińskiemu, w brutalny sposób zaatakowanemu o poranku 24 lutego 2022 roku przez wojska rosyjskie na rozkaz prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira W. Putina. Dołączamy się do głosów innych stowarzyszeń i organizacji, potępiających zaborczą politykę Rosji, w wyniku której dotychczas zginęło lub zraniono tysiące osób oraz zniszczono mienie niewinnych Ukraińców. Ze współczuciem, trwogą i oburzeniem patrzymy na pokazywane w mediach twarze dzieci i młodzieży, osób chorych, starszych, rozłączonych małżeństw i rodzin, utrudzonych kapłanów i sióstr zakonnych oraz wszystkich dotkniętych skutkami bombardowań, strzałów artyleryjskich, nalotów i innych działań podejmowanych przez wojska rosyjskie i białoruskie wobec żołnierzy i cywilów w Ukrainie. Trudno nam zrozumieć tajemnicę zła, które na początku trzeciego tysiąclecia w tak okrutny sposób rozlało się w Europie, doświadczonej i ciągle jeszcze leczącej rany po okrutnej II wojnie światowej.

2. Apelujemy do wszystkich ludzi dobrej woli o włączenie się w konkretną pomoc udręczonym konfliktem Ukraińcom. Mazowsze i teren diecezji płockiej od kilku lat stały się miejscem pracy dziesiątków tysięcy mieszkańców Ukrainy, rozłączonych od swoich rodzin z powodu emigracji zarobkowej, dziś zaś przeżywających smutek i trwogę z powodu cierpienia swoich bliskich, dotkniętych skutkami straszliwego ataku armii rosyjskiej. Jesteśmy przekonani, że potrzebujący Ukraińcy, ratujący swoje życie i uciekający przed bombami, znajdą schronienie w gościnnych polskich domach, parafiach i innych miejscach, przygotowywanych staraniem polskiego państwa i wspólnot kościelnych.

3. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej włącza się w działania pomocowe dla narodu ukraińskiego. Organizujemy zbiórkę artykułów higienicznych, środków opatrunkowych, koców, artykułów spożywczych i innych produktów, potrzebnych do przetrwania w trudnych warunkach wojennych. Wpłaty można również przekazywać na konto numer: 45 1540 1290 2001 5971 6826 0001 z tytułem „Solidarni z Ukrainą”. W obliczu wojny, która dotyka przede wszystkim ludność cywilną, chcemy okazać braterstwo, do którego wzywa nas Miłosierny Chrystus, Książę Pokoju. Jesteśmy przekonani, że płynąca ze świata pomoc i solidarność z narodem ukraińskim przekonają także Rosjan do wyrażenia wyraźnego sprzeciwu wobec dyktatorskich działań ich władz, siejących zniszczenie, śmierć i zło wobec niewinnych ludzi.

4. Nosząc w pamięci wielokrotne apele św. Jana Pawła II, który prosił: „Nigdy więcej wojny”, chcemy w ten sposób odpowiedzieć także na prośbę papieża Franciszka, wzywającego do pokojowego rozstrzygania konfliktów. Atak wojsk rosyjskich na Ukrainę nie jest tylko walką o terytorium i wpływy polityczne. Podejmowana przez Ukraińców bohaterska obrona to zmaganie o zwycięstwo wartości chrześcijańskich i budowę świata, w którym żyją ludzie wolni i odpowiedzialni, liczący się z Bogiem i godnością każdego człowieka. Ufamy, że Serce Maryi Niepokalanej, któremu tak wiele razy zawierzano Rosję, oraz św. Michał Archanioł, patron Ukrainy, uproszą u Boga dar pokoju, by Europa została ustrzeżona od eskalacji zła. Za Psalmistą wyznajemy: „Chociażby stanął naprzeciw mnie obóz, moje serce bać się nie będzie. Choćby wybuchła przeciw mnie wojna, nawet wtedy będę pełen ufności” (Ps 27,3).

Płock, dn. 26 lutego 2022 roku


Witold Jacek Wybult
Prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej

ks. Wojciech Kućko
Asystent Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej