Otwarcie w Ciechanowie filii Centrum Psychologiczno-Pastoralnego „Metanoia”

Na bezpłatną poradę psychologa, specjalisty od uzależnień i mediatora będą mogli liczyć mieszkańcy Ciechanowa i powiatu ciechanowskiego. 17 maja 2021 r. w mieście otwarto filię Centrum Psychologiczno-Pastoralnego „Metanoia” w Płocku. Otwarciu towarzyszyło podpisanie listu intencyjnego z Urzędem Miasta i Starostwem Powiatowym: - Jest to przejaw dobrej, szlachetnej współpracy struktur samorządowych z Kościołem, po to aby przychodzić z pomocą człowiekowi, który jest w potrzebie – powiedział biskup płocki Piotr Libera.

Metanoia.jpg

Centrum Psychologiczno-Pastoralne „Metanoia” filia w Ciechanowie formalnie zainaugurowała swoją działalność 17 maja br. Bp Piotr Libera przypomniał, że w 2015 roku swoje prace zakończył 43. Synod Diecezji Płockiej. W dokumencie o rodzinie znalazł się postulat, żeby w różnych miastach diecezji powstawały filie CPP „Metanoia” w Płocku. Filia w Ciechanowie, to realizacja tego ważnego postulatu diecezjan.

- Obecnie wiele osób potrzebuje różnorakiej pomocy, są to m.in. skutki pandemii. Dzięki życzliwej współpracy i wysiłkowi wielu osób ten postulat stał się w Ciechanowie rzeczywistością. To bardzo potrzebna filia, przejaw dobrej, szlachetnej współpracy struktur samorządowych i Kościoła, po to, aby przychodzić z pomocą człowiekowi, który jest w potrzebie – podkreślił biskup płocki.

Adrianna Saganek, sekretarz miasta Ciechanowa zaznaczyła, że troski potrzebuje młodzież, ale też całe rodziny, bowiem pewne problemy nasiliły się w pandemii. Obejmowanie pomocą całych rodzin „może zapobiec ewentualnym tragediom”.

Z kolei starosta ciechanowski Joanna Potocka-Rak przyznała, że na terenie powiatu wiele robi się dla osób z problemami psychicznymi, ale „to wciąż za mało”. Pomocy potrzebują zwłaszcza osoby młode, a one często wolą szukać jej u osób z zewnątrz, takich, których wcześniej nie znały, stąd też potrzeba współpracy z „Metanoią”.

Natomiast ks. kan. Zbigniew Adamkowski, proboszcz parafii św. Józefa w Ciechanowie przybliżył historię siedziby filii „Metanoi” – to dom parafialny przy ul. Ks. P. Ściegiennego 18 w Ciechanowie, mający już 110 lat, pełniący w swej historii różne funkcje dla społeczeństwa.

Ks. kan. Jarosław Mokrzanowski, dyrektor CPP „Metanoia” w Płocku komentował, że rzeczy, z których korzysta świat, często powstają w skromnych miejscach, tak było na przykład z wymyśloną w garażu przeglądarką Google: - W Ciechanowie skromny początek w domu z wielką historią ma filia „Metanoi”. Wierzę, że tak jak Jezus w Nazarecie wzrastał w skromnych warunkach przy Maryi i Józefie, tam my w „Metanoi” w Płocku i w Ciechanowie, mając skromne możliwości i środki, pomagamy człowiekowi i rodzinie w jego przemianie – podkreślił ks. dyrektor.

Natomiast ks. dr Łukasz Zdunkiewicz, wicedyrektor CPP „Metanoia” odwołał się do książki „Szept aniołów” amerykańskiego socjologa Petera Bergera. Wynika z niej, że gdy ktoś doświadcza trudnych sytuacji w swoim życiu, ale może liczyć na pomoc drugiego człowieka, czuje się bezpieczniejszy i „doświadcza transcendencji”. Profesjonalne wsparcie, to dobro, które pomaga także duchowi ludzkiemu.

Głównym punktem spotkania było podpisanie listu intencyjnego o współpracy między Centrum Psychologiczno-Pastoralnym „Metanoia” w Płocku – filia w Ciechanowie a Starostą Powiatowym w Ciechanowie oraz Prezydentem Miasta Ciechanów. Zawarto w nim zapis o współpracy w realizacji działań zmierzających do formacji osoby ludzkiej m.in. poprzez udzielanie pomocy psychologicznej i religijnej w przezwyciężaniu problemów życiowych; pomoc specjalistyczną: pedagogiczną, prawną i rodzinną - w przezwyciężaniu problemów życiowych, występujących dysfunkcji oraz wykluczenia społecznego.

W programie spotkania znalazła się też prezentacja o zrealizowanych już projektach we współpracy ze Starostwem Powiatowym (przeciwdziałanie Covid-19 i promocja zdrowia).

Na formalnym otwarciu filii obecny był ks. Maciej Szostak, kierownik filii „Metanoi” w Ciechanowie, kapelan Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie. Obecni tez byli m.in. Elżbieta Muzińska, kierownik Biura Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Urzędzie Miasta Ciechanowa, Monika Gwoździk, kierownik Wydziału Funduszy i Wspierania Rozwoju w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie, ks. kan. dr Jarosław Kamiński, przewodniczący rady nadzorczej CPP „Metanoia”, specjaliści.

***
Centrum Psychologiczno-Pastoralne „Metanoia” mieści się przy ul. Kobylińskiego 21a w Płocku. Celem działalności jest pomoc ludziom przeżywającym różnego rodzaju trudności. Obejmuje ono pomocą psychologiczną i duchową mieszkańców Płocka i diecezji. Placówka istnieje od 2002 r. W swojej siedzibie centrum ma do dyspozycji m.in. salę terapii grupowej, pracownię diagnozy pedagogicznej, pracownię diagnozy psychologicznej, salę mediacji rodzinnej, salę konferencyjną, pięć sali terapii indywidualnej. Centrum posiada status organizacji pożytku publicznego oraz kościelną osobowość prawną.

Filia CPP „Metanoia” w Ciechanowie rozpoczęła działalność w marcu 2020 roku, placówkę od początku wspiera Urząd Miasta w Ciechanowie i Starostwo Powiatowe w Ciechanowie. Pandemia uniemożliwiła realizację niektórych zaplanowanych projektów. Po zniesieniu rygorów epidemicznych m.in. zrealizowana zostanie inicjatywa ewangelizacyjna „Wake up”, warsztaty Teatru Form Wielu z Płocka, grupy samopomocowe (dofinansowane przez Urząd Miasta Ciechanowa).

Udało się zrealizować specjalistyczne poradnictwo w ramach programu związanego z przeciwdziałaniem i zapobieganiem skutkom Covid-19, który funkcjonuje przy wsparciu Starostwa Powiatowego w Ciechanowie. W ramach dalszej współpracy starostwo przyznało kolejne dofinansowanie – na program „Talon na zdrowie” (od marca do września 2021). Dzięki temu będzie można nadal prowadzić poradnictwo w zakresie terapii uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, mediacje, konsultacje, porady pedagogiczne i psychologiczne oraz doradztwo duchowe. Cały czas realizowane są zadania w ramach Diecezjalnego Funduszu Społecznego, dzięki czemu pomoc w Ciechanowie świadczą mediator i psycholog.