Paczki żywnościowe i wyprawki szkolne dla Polaków na Wileńszczyźnie

300 paczek żywnościowych oraz 200 wyprawek szkolnych zawiozą Polakom na Wileńszczyźnie 12 grudnia br. członkowie Fundacji „Cokolwiek uczyniliście” z Płocka. Zbiórka pod nazwą „Świąteczna paczka Rodakom na Wileńszczyźnie” trwała od połowy listopada w kilku miejscach diecezji płockiej.

Christmas-3026688_640.jpg

Jednym z celów działalności Fundacji „Cokolwiek uczyniliście” jest dobroczynność. Pod własnym szyldem zainicjowała ona zbiórkę świąteczną dla Polaków na Wileńszczyźnie po raz pierwszy, ale wcześniej już dwukrotnie prowadziła podobną akcję w ramach komitetu społecznego.

Przedsięwzięcie pod nazwą „Świąteczna paczka Rodakom na Wileńszczyźnie” rozpoczęło się w połowie listopada, a prowadzone było w kilku miejscach diecezji płockiej i poza nią, w zakładach pracy oraz w parafii św. Jadwigi Królowej w Płocku. Zbierano żywność z długim terminem ważności, słodycze, materiały szkolne i środki czystości.

- Udało nam się przygotować 300 paczek z żywnością i środkami czystości oraz 200 wyprawek szkolnych wraz ze słodyczami – relacjonuje Witold Wybult, prezes Fundacji „Cokolwiek uczyniliście”. – Zawieziemy je Polakom na Wileńszczyźnie 12 grudnia. Paczki trafią do najbardziej potrzebujących rodaków m.in. z miejscowości Soleczniki i Kalesninkai, które znajdują się na trasie letniej pielgrzymki z Suwałk do Wilna – dodaje prezes.

Osoby potrzebujące pomocy udało się wytypować dzięki współpracy z działającą na Litwie wśród Polaków Wspólnotą Miłosierdzia Bożego. Prowadzi ona działalność charytatywną, polegającą na wspieraniu osób potrzebujących różnorakiej pomocy: socjalnej, duchowej, edukacyjnej.

- Szukamy prawdziwej biedy. Spotykamy się z rodzinami, poznajemy konkretne potrzeby, decydujemy, jakiej pomocy trzeba udzielić. Biednymi opiekujemy się przez cały rok. Staramy się dla nich o ubrania, meble, żywność. W roku szkolnym wolontariusze odwiedzają dzieci w wieku szkolnym, którym pomagają w odrabianiu lekcji. Latem organizujemy kolonie, wycieczki i inne zajęcia. Organizujemy też naukę języka polskiego i wyjazdy do Polski – opisuje Tadeusz Romanowski, przewodniczący Wspólnoty Miłosierdzia Bożego.

Poza Fundacją „Cokolwiek uczyniliście” w zbiórkę produktów do paczek dla Polaków na Wileńszczyźnie włączyli się także: Stowarzyszenie Rodzin Katolickich diecezji płockiej, Duszpasterstwo Rodzin diecezji płockiej, Stowarzyszenie Historyczne 11. Grupy Operacyjnej NSZ. Koordynatorem akcji był Adam Modliborski.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę