Parafia katedralna w Płocku otrzymała 1 mln 750 tys. zł na remont dachu katedry

1 mln 750 tys. zł przyznało parafii katedralnej pw. św. Zygmunta w Płocku Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na remont dachu nad nawą główną zabytkowej bazyliki pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Świątynia znajduje się na terenie uznanym za Pomnik Historii: - Za te kwotę postaramy się wykonać najtrudniejsze prace na najwyższych elementach dachu katedry - zapowiada ks. kan. Stefan Cegłowski, proboszcz parafii katedralnej.

Katedra.jpg

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu „Ochrona zabytków” przyznało 444 projektom wsparcie finansowe na łączną kwotę prawie 106 mln zł. Środki z tej puli otrzymał projekt parafii katedralnej pw. św. Zygmunta w Płocku. Mowa o kwocie w wysokości 1 mln 750 tys. zł na remont dachu nad nawą główną (prezbiterium, transept, kopuła) XII-wiecznej bazyliki katedralnej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

- Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu przyznało nam dużą kwotę – uważa ks. kan. Stefan Cegłowski, proboszcz parafii katedralnej w Płocku. – Za przyznane środki zamierzamy wykonać najtrudniejsze prace na najwyższych elementach dachu. Remont całego dachu, to koszt około 8 mln zł. Planowane obecnie prace wykonywać będzie firma Monument Service. Wcześniej udało nam się dokonać renowacji dwóch wież katedralnych oraz części powierzchni dachu nad nawą główną – informuje duchowny.

Warto zaznaczyć, że płocka parafia katedralna w 2020 r. wykonała łącznie prace remontowe za kwotę około 1 mln 208 tys. 520 zł, w tym za dotacje pozyskane z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Samorządu Województwa Mazowieckiego, Urzędu Miasta Płocka.

- Prace za łączną kwotę 1 mln 208 tys. 520 zł i 12 gr wykonaliśmy przy udziale własnym w wysokości 141 tys. 247 tys. zł 3 gr, co stanowi 11,7% w stosunku do ogólnej kwoty. Pewne przedsięwzięcia udało nam się zrealizować dzięki oszczędnościom. W tym roku planujemy kontynuować remont dachu katedry, remont elewacji na poziomie naw bocznych, jak również wykonać prace konserwatorskie przy nagrobku Stanisława Krasińskiego czy związane z wyposażeniem drewnianym prezbiterium i ambony – przekazuje ks. Stefan Cegłowski.

W diecezji płockiej z programu „Ochrona zabytków” środki otrzymał także Zespół Klasztorny OO. Bernardynów (XVI-XIX) w Skępem na prace konserwatorsko-budowlane w obrębie chóru organowego oraz prace ratunkowe i interwencyjne sklepień kościoła - 280 tys. zł i parafia pw. Świętej Trójcy w Rypinie na remont dachu kościoła (XIV w.) – 100 tys. zł.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę