Parafia Miłosierdzia Bożego w Skępem obchodziła 25-lecie istnienia

- Miłosierdzie Boże powinno objawiać się w myślach, słowach i czynach. Ono dzieje się teraz w szpitalach w całej Polsce. Powinno też dziać się w parafii – powiedział ks. biskup Mirosław Milewski w parafii Miłosierdzia Bożego w Skępem w diecezji płockiej, z okazji jubileuszu 25-lecia tej wspólnoty (19 kwietnia 2021 r.). Dokonał także konsekracji nowego ołtarza w kościele.

Skepe.jpg

Bp Mirosław Milewski w homilii zaznaczył, że w dniu 25-lecia parafii Miłosierdzia Bożego w Skępem trzeba modlić się za wszystkich z nią związanych: duszpasterzy i wiernych. To oni pozwolili zrozumieć, że „należenie do Kościoła nie jest faktem zewnętrznym i formalnym”, ale „życiowym związkiem z Kościołem - matką chrześcijan” (papież Franciszek).

Powiedział ponadto, że w czasie Eucharystii dokona konsekracji nowego ołtarza. Ołtarz, to „serce kościoła” - jedyne miejsce sprawowania Uczty eucharystycznej. Ten „stół wszystkich stołów” pozostaje odwiecznym miejscem sprawowania „uczty wszystkich uczt”, podczas której Bóg zstępuje do człowieka.

Hierarcha poprosił, by wspólnota parafialna jak najczęściej gromadziła się wokół nowego ołtarza na Eucharystię. Chrystus, który cały dał ludziom siebie, wydał się za wszystkich ludzi - ofiarował ludzkości swoje Ciało i swoją Krew. On wzywa, aby to Ciało i tę Krew spożywać, bo w ten sposób zawiera się z Bogiem wieczne przymierze. Eucharystia to „pokarm na wieczność”.

Bp Milewski podkreślił, że srebrny jubileusz istnienia wspólnoty parafialnej wytycza drogę na przyszłość. To czas dziękczynienia, ale też otwieranie się z nadzieją na tylko Bogu wiadomą przyszłość. Parafia, to „wspólnota w drodze”, ona nie jest miejscem zamkniętym, nie może nigdy być grupą zadowolonych z siebie ludzi, którzy odgradzają się od innych. Parafia powinna być miejscem, w którym „dzieje się miłość i dobro”.

Zaznaczył, że Miłosierdzie Boże jest imieniem parafii w Skępem. To ważne w czasie, w którym ten wyjątkowy przymiot Boga – miłosierdzie – znajduje odzwierciedlenie w szpitalach w całej Polsce; w roku, w którym wielu doświadczyło i doświadcza miłosierdzia z rąk pracowników służby zdrowia i kapelanów szpitalnych.

- Miłosierdzie dzieje się w tak wielu miejscach, jak nigdy od lat i choć przyczyna tego jest trudna, to jednak dziękujemy „Bogu bogatemu w miłosierdzie” za to, że bolesny czas pandemii otwiera nam oczy na wartość życia fizycznego i duchowego. Także w przypadku waszej parafii wezwanie Bożego Miłosierdzia powinno nieść określone konsekwencje. Ono objawia się w myślach, słowach i czynach. Niech światło miłosiernego Chrystusa pomaga wam rozwiązywać wszystkie trudne sytuacje – życzył wspólnocie parafialnej biskup pomocniczy diecezji płockiej.

List z gratulacjami i błogosławieństwem na ręce proboszcza parafii – jubilatki skierował biskup płocki Piotr Libera. Odczytał go ks. kan. dr Piotr Grzywaczewski, kanclerz Kurii Diecezjalnej i wikariusz biskupi ds. sakramentalnych: „W rocznicę powstania parafii życzę, abyście w tej rzeczywistości złożonej z pierwiastka Boskiego i ludzkiego nadal doświadczali opieki Bożej i wszelkiego dobra, aby były Wam tu udzielane dary Ducha Świętego, by udawało się jak najowocniej wzrastać duchowo i materialnie” - napisał w swym liście Pasterz Kościoła płockiego.

W ramach obchodów 25-lecia istnienia parafii Miłosierdzia Bożego w Skępem ogłoszono konkurs plastyczny pt. „Mój kościół parafialny”. Wpłynęło na niego 59 prac. Komisji konkursowej przewodniczyła Karolina Muszyńska. Laureatami w poszczególnych grupach wiekowych zostali: Adam Jaks (Przedszkole w Wiosce), Wiktoria Koszytkowska (Przedszkole w Wólce), Aleksander Wrzosek (Szkoła Podstawowa w Skępem), Nadia Mierzejewska (Szkoła Podstawowa w Skępem). W kategorii prac przestrzennych przyznano dwie nagrody, zdobyły je: Iza Bogdanowicz wraz z mamą oraz Maja i Lidia Bińkowskie. Konkursowi patronowała Szkoła Podstawowa w Skępem i proboszcz parafii.

Parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Skępem na Ziemi Dobrzyńskiej została erygowana 19 lipca 1996 roku, przez biskupa Zygmunta Kamińskiego. Była to druga parafia w mieście, po parafii istniejącej od XV wieku i od wielu wieków prowadzonej przez ojców bernardynów. 25 grudnia 2007 roku biskup płocki Piotr Libera dokonał wmurowania kamienia węgielnego pod nową świątynię parafialną, aby 4 lata później, 25 kwietnia 2011 roku, dokonać aktu jej konsekracji.

Staraniem proboszcza parafii ks. Romana Murawskiego w dniu jubileuszu bp Mirosław Milewski dokonał poświęcenia w kościele nowego ołtarza, wykonanego z kamienia brazylijskiego. Koszt tej inwestycji wyniósł około 20 tys. zł, w całości były to środki parafialne: - Nowy ołtarz, to pamiątka parafian dla jubileuszowej parafii na wieczne czasy – komentował proboszcz. Dotychczasowy ołtarz, drewniany, został przeniesiony do kaplicy w Wólce.