Parafia Wieczfnia Kościelna będzie funkcjonować ekologicznie i ekonomicznie

Parafia św. Stanisława BM w Wieczfni Kościelnej będzie funkcjonować ekologicznie i ekonomicznie: zakończono w niej montaż paneli fotowoltaicznych, dzięki którym uda się uzyskać oszczędności w wydatkowaniu energii. Pożyteczny projekt inwestycyjny został dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Warszawie i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska w Warszawie.

Wieczfnia.jpg

W parafii św. Stanisława BM w Wieczfni Kościelnej prace termomodernizacyjne trwały od połowy 2019 roku. Na dachach budynków parafialnych zainstalowano nowoczesne panele fotowoltaiczne. Zamontowana instalacja fotowoltaiczna o mocy 36 kWp wystarcza zarówno na potrzeby systemu grzewczego budynków, jak i systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej. Dodatkowo osiągnięcie efektu ekologicznego zapewnia zastosowanie w budynku organistówki docieplenia pianką poliuretanową ścian zewnętrznych, podłogi, stropu, dachu i poddasza.

Prace dotyczące trzech budynków parafialnych można było wykonać dzięki dofinansowaniu przyznanemu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 301 tys. 436 zł. Umowę podpisał ks. kan. Sławomir Krasiński, poprzedni proboszcz parafii. Prace kontynuował i zakończył ks. kan. Tadeusz Jabłoński, który jest proboszczem od roku 2019.

- Wszystkie wykonane prace pozwolą nam pozyskiwać ciepło w sposób bardziej ekonomiczny i ekologiczny. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu udało się sprawnie przeprowadzić termomodernizację budynków parafii oraz doprowadzić do pozyskiwania darmowej energii elektrycznej. Ponadto budynek organistówki docelowo stanie się miejscem spotkań dla różnych grup działających na terenie parafii oraz gminy Wieczfnia Kościelna. Będzie on czynny cały rok dzięki zamontowanemu ogrzewaniu podłogowemu i wykonanym pracom termomodernizacyjnym - zapowiada ks. proboszcz Tadeusz Jabłoński.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę