Parafie wsparły misje na Jamajce

Trzy parafie w diecezji płockiej: św. Michała Archanioła w Płońsku oraz Miłosierdzia Bożego i św. Marcina w Gostyninie środki z jałmużny wielkopostnej przekazały misji na Jamajce. Od kilku miesięcy duszpasterzem w Montego Bay jest ks. Kamil Kowalski. Otrzymane środki przeznaczy na remont przedszkola.

Jamajka-kowal-001.jpg

Wiele parafii w diecezji płockiej od lat systematycznie wspiera misje i misjonarzy, którzy pracują duszpastersko w trudnych warunkach, w wielu krajach świata. Tym razem pomoc przeznaczona zostanie na cele misyjne na Jamajce. Od sierpnia 2020 roku pracuje tam ks. Kamil Kowalski, pochodzący z diecezji płockiej.

Trzy parafie: św. Michała Archanioła w Płońsku oraz Miłosierdzia Bożego i św. Marcina w Gostyninie przekazały misjonarzowi kwotę 8 tysięcy 600 zł, zebraną w czasie tegorocznej jałmużny wielkopostnej: - W kościele stanęła skarbonka na jałmużnę wielkopostną. Parafianie wiedzieli, że wrzucając do niej pieniądze, pomogą ks. Kamilowi, który pracował u nas przez dwa miesiące przed swoim wylotem na Jamajkę. Wiadomo, jaka jest tam bieda i trudne warunki w czasie pandemii. Parafianie okazali się hojni, w skarbonce było 6 tysięcy zł – uważa ks. kan. Janusz Rumiński, proboszcz płońskiej parafii.

Parafia św. Michała Archanioła w Płońsku już po raz drugi wsparła misjonarza. Poprzednio otrzymał on 11 tysięcy zł przed wylotem na Jamajkę, gdy żegnał się z parafią, w której przez krótki czas pracował.

Ponadto działalność misyjną ks. Kamila wsparła parafia Miłosierdzia Bożego w Gostyninie. Ks. proboszcz Andrzej Rutkowski informuje, że na stronie internetowej parafii publikowane są filmiki ewangelizacyjno-misyjne, autorstwa ks. Kamila Kowalskiego. Dzięki temu wspólnota parafialna zna misjonarza z Jamajki i postanowiła mu pomóc materialnie.

- Przeznaczyliśmy na pomoc jedną złotówkę ze sprzedaży każdego baranka wielkanocnego, rozprowadzanego przez Caritas Diecezji Płockiej, a także dobrowolne datki – razem 1 tysiąc 600 zł. Przekazaliśmy je ks. Kamilowi Kowalskiemu w duchu odpowiedzialności misyjnej, a także dlatego, że go dobrze znamy – podkreśla ks. Andrzej Rutkowski.

W tym samym mieście pieniądze dla misjonarza zebrała też parafia św. Marcina. Zbiórkę do skarbonki jałmużny wielkopostnej zainicjowało Koło Miłosierdzia pw. św. Brata Alberta: - Darczyńcy wiedzieli, że wrzucając do niej datki, pomogą w pracy duszpasterskiej ks. Kamilowi, który był kiedyś u nas wikariuszem. Poza tym cel misyjny miała także „Zdrapka wielkopostna”. Udało nam się zebrać 1 tysiąc zł. Ks. Kamil to w jakimś sensie „nasz” misjonarz, bardzo dobrze wspominany w parafii – informuje ks. Leszek Smoliński, wikariusz tej parafii i opiekun Koła Miłosierdzia.

Zebrane w diecezji pieniądze zostaną przeznaczone na remont przedszkola, w którym uczy się 80 dzieci. To ważna pomoc, ponieważ Jamajka jest biednym krajem, z wysoka stopą bezrobocia, a w czasie pandemii nie może zarabiać na turystyce. Ks. Kamil Kowalski jest pierwszym misjonarzem z diecezji płockiej skierowanym do pracy na tej odległej wyspie karaibskiej.