Pielgrzymka Akcji Katolickiej piesza i wirtualna

XII Piesza Pielgrzymka Akcja Katolickiej diecezji płockiej z Płocka do Słupna zmieniła w tym roku formułę. Aby uczcić bł. abp. Antoniego J. Nowowiejskiego i bł. bp. Leona Wetmańskiego, biskupów męczenników II wojny światowej, grupa pątników jak zwykle poszła pieszo, a inne osoby mogły łączyć się z nimi duchowo, za pomocą mediów społecznościowych: Facebooka Akcji Katolickiej oraz Katolickiego Radia Diecezji Płockiej.

Nowowiejski5.jpg

Z powodu epidemii doroczna pielgrzymka Akcji Katolickiej, której patronuje bł. abp Antoni J. Nowowiejski, miała inną niż zazwyczaj formę. Chętni mogli tradycyjnie pójść pieszo z Płocka do Słupna, a inni łączyli się z pielgrzymami duchowo za pośrednictwem Facebooka Akcji Katolickiej oraz Katolickiego Radia Diecezji Płockiej. Transmisje odbywały się na żywo o pełnych godzinach.

Pątnicy piesi, którzy tradycyjnie wyruszyli spod pomnika św. Jana Pawła II przy bazylice katedralnej (w tym gronie była Wiesława Winiarska, prezes Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej), w czasie 16-kilometrowej wędrówki przy kolejnych stacjach rozważali tajemnice bolesne Różańca św. oraz słuchali świadectw o Błogosławionym Arcybiskupie. W tym roku przypada 79. rocznica jego śmierci, która nastąpiła prawdopodobnie 28 maja 1941 roku.

Ostatnia stacja znajdowała się przy kościele parafii św. Marcina w Słupnie, gdzie pątnicy złożyli kwiaty przy tablicy upamiętniającej biskupów – męczenników II wojny światowej. Na zakończenie sprawowana była Msza św. za ich wstawiennictwem, w intencji Akcji Katolickiej i diecezji płockiej. Przewodniczył jej ks. Krzysztof Jończyk, asystent kościelny diecezjalnej Akcji Katolickiej, proboszcz parafii w Sadłowie.

W kazaniu podkreślił, że arcybiskup Nowowiejski był prawdziwym „dobrym pasterzem”: nie pozostawił diecezji w czasie wojny, choć mógł to zrobić. Liczył się z tym, że pewnego dnia do jego drzwi zapuka Gestapo i SS, a jednak pozostał w Płocku, w swojej diecezji. Nigdy nie opuścił powierzonego mu Kościoła. Nawet wtedy, gdy był już internowany w Słupnie, zarządzał nim jako biskup diecezji.

„Dobry pasterz oddaje życie za swoje owce, idzie za nie nawet na krzyż. Taki był bł. arcybiskup Nowowiejski: niezmiennie oddany Chrystusowi, potężny duchowo. Niemcy wiedzieli, że mają do czynienia z kimś wyjątkowym, że arcybiskup nie pozwoli się złamać. On szedł ekstremalnie drogą Chrystusa. Nie miał wątpliwości, że jeśli pójście Jego drogą będzie wymagało oddania życia, to on to zrobi. W naszym post-pandemicznym świecie Nowowiejski pokazuje, jak ułożyć dalsze życie - trzeba pójść ekstremalnie za Chrystusem. Tylko wtedy «sól chrześcijaństwa» nie utraci swojego smaku” – zapewnił ksiądz asystent.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę