Pierwsze w historii Domu Leonianum obchody Światowego Dnia Chorego

Msza św. w intencji chorych i cierpiących, koncert, spektakl artystyczny oraz spotkanie z kosmetologiem, znalazło się w programie pierwszych w historii Domu Leonianum – Piękne życie! kilkudniowych obchodów Światowego Dnia Chorego (10-12 lutego br.): - Krzyż pozwala zrozumieć „życiodajne cierpienie” - powiedział do seniorów ks. kan. dr Piotr Grzywaczewski.

Dzie__chorego_2019_leonianum.jpg

Głównym wydarzeniem z udziałem podopiecznych Domu oraz jego personelu była Msza św. w kaplicy Domu Leonianum – Piękne życie! w Sikorzu koło Płocka. Przewodniczył jej ks. kan. Piotr Grzywaczewski, kanclerz Kurii Diecezjalnej Płockiej.

Zwrócił uwagę, że w kaplicy Domu Leonianum centralny punkt stanowi potężny, drewniany krzyż – znak Bożego Syna, Jego zbawczej miłości, cierpienia, męki i śmierci, ale też znak ostatecznego zwycięstwa przez zmartwychwstanie.

- Patrząc na znak krzyża uświadamiamy sobie, jak ważna jest tutaj więź i łączność z Jezusem Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym, jaki sens naszemu życiu tutaj, naszym bolączkom, ograniczeniom, trudnym doświadczeniom, zmaganiom, nadaje uzdrawiająca, płynąca z tajemnicy krzyża Jezusa siła i nadzieja, tajemnicza moc i pokrzepienie – podkreślił kaznodzieja.

W jego opinii rozmiary krzyża w kaplicy Domu uprzytamniają prawdę „jaką potęgą w historii świata i każdego jest ten znak”. Przemija ludzkie życie, ale on „niezłomnie trwa” i zaprasza do odczytania sensu i tajemnicy w nim ukrytej - niezwykłej tajemnicy „życiodajnego cierpienia” oraz tajemnicy „przejścia - paschy z Jezusem”.

Ks. Grzywaczewski przypomniał też wiernym, że dzień chorego ustanowiony został na 11 lutego, ponieważ tego dokładnie dnia 1858 roku, w cztery lata po ogłoszeniu dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Maryi, ukazała się Ona ubogiej pasterce Bernadecie Soubirous w Grocie Massabielskiej w Lourdes. W krótkim czasie Lourdes zasłynęło z licznych nawróceń i uzdrowień, szybko stając się centrum kultu maryjnego we Francji oraz miejscem pielgrzymek chorych z całego świata.

- Dla wielu z nich, także dla agnostyków a nawet niewierzących, gdy nie pomaga tradycyjna medycyna, sanktuarium tam powstałe i źródło wody wskazane przez Maryję, jako leczące za Jej przyczyną, jest ostatnią nadzieją na wyzdrowienie. Najświętsza Maryja Panna z Lourdes daje łaskę zrozumienia sensu krzyża i cierpienia, jego wielkiej wartości - wskazał płocki liturgista.

W programie trzydniowych obchodów 27. Światowego Dnia Chorego (10-12 lutego br.) znalazł się także koncert w wykonaniu Gminno-Parafialnej Orkiestry Dętej z Tłuchowa oraz spektakl w wykonaniu Grupy Artystycznej „Brzydkie Kaczątka”, również z Tłuchowa. Poza tym podopieczni domu seniora mogli spotkać się i skorzystać z porad Barbary Wilczyńskiej, wykwalifikowanego kosmetologa.

- W centrum pierwszych w historii Domu Leonianum obchodów Światowego Dnia Chorych była Msza św. w kaplicy Miłosierdzia Bożego, czyli spotkanie z Bogiem, ponieważ chorobę i cierpienie można zrozumieć tylko patrząc na krzyż Chrystusa – zaakcentował dyrektor Domu ks. mgr Łukasz Nowak.

Dom Leonianum – Piękne życie! jest placówką diecezji płockiej. Powstał jesienią 2018 roku w zmodernizowanych obiektach po Szkołach Katolickich; zajmuje 6 tys. m kw. powierzchni użytkowej. Domem zarządza Fundacja „Leonianum – Piękne życie!”, stworzona z myślą o seniorach. Swoją nazwę wzięła ona od imienia patrona, którym jest bp Leon Wetmański, błogosławiony męczennik II wojny światowej, którego pasją była praca charytatywna. W parafiach dekanatów płockich, w celu promocji tego Domu, odbywają się obecnie „Niedziele Leonianum”.

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę