Pierwsze w historii Domu Leonianum obchody Światowego Dnia Chorego

Msza św. w intencji chorych i cierpiących, koncert, spektakl artystyczny oraz spotkanie z kosmetologiem, znalazło się w programie pierwszych w historii Domu Leonianum – Piękne życie! kilkudniowych obchodów Światowego Dnia Chorego (10-12 lutego br.): - Krzyż pozwala zrozumieć „życiodajne cierpienie” - powiedział do seniorów ks. kan. dr Piotr Grzywaczewski.

Dzie__chorego_2019_leonianum.jpg

Głównym wydarzeniem z udziałem podopiecznych Domu oraz jego personelu była Msza św. w kaplicy Domu Leonianum – Piękne życie! w Sikorzu koło Płocka. Przewodniczył jej ks. kan. Piotr Grzywaczewski, kanclerz Kurii Diecezjalnej Płockiej.

Zwrócił uwagę, że w kaplicy Domu Leonianum centralny punkt stanowi potężny, drewniany krzyż – znak Bożego Syna, Jego zbawczej miłości, cierpienia, męki i śmierci, ale też znak ostatecznego zwycięstwa przez zmartwychwstanie.

- Patrząc na znak krzyża uświadamiamy sobie, jak ważna jest tutaj więź i łączność z Jezusem Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym, jaki sens naszemu życiu tutaj, naszym bolączkom, ograniczeniom, trudnym doświadczeniom, zmaganiom, nadaje uzdrawiająca, płynąca z tajemnicy krzyża Jezusa siła i nadzieja, tajemnicza moc i pokrzepienie – podkreślił kaznodzieja.

W jego opinii rozmiary krzyża w kaplicy Domu uprzytamniają prawdę „jaką potęgą w historii świata i każdego jest ten znak”. Przemija ludzkie życie, ale on „niezłomnie trwa” i zaprasza do odczytania sensu i tajemnicy w nim ukrytej - niezwykłej tajemnicy „życiodajnego cierpienia” oraz tajemnicy „przejścia - paschy z Jezusem”.

Ks. Grzywaczewski przypomniał też wiernym, że dzień chorego ustanowiony został na 11 lutego, ponieważ tego dokładnie dnia 1858 roku, w cztery lata po ogłoszeniu dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Maryi, ukazała się Ona ubogiej pasterce Bernadecie Soubirous w Grocie Massabielskiej w Lourdes. W krótkim czasie Lourdes zasłynęło z licznych nawróceń i uzdrowień, szybko stając się centrum kultu maryjnego we Francji oraz miejscem pielgrzymek chorych z całego świata.

- Dla wielu z nich, także dla agnostyków a nawet niewierzących, gdy nie pomaga tradycyjna medycyna, sanktuarium tam powstałe i źródło wody wskazane przez Maryję, jako leczące za Jej przyczyną, jest ostatnią nadzieją na wyzdrowienie. Najświętsza Maryja Panna z Lourdes daje łaskę zrozumienia sensu krzyża i cierpienia, jego wielkiej wartości - wskazał płocki liturgista.

W programie trzydniowych obchodów 27. Światowego Dnia Chorego (10-12 lutego br.) znalazł się także koncert w wykonaniu Gminno-Parafialnej Orkiestry Dętej z Tłuchowa oraz spektakl w wykonaniu Grupy Artystycznej „Brzydkie Kaczątka”, również z Tłuchowa. Poza tym podopieczni domu seniora mogli spotkać się i skorzystać z porad Barbary Wilczyńskiej, wykwalifikowanego kosmetologa.

- W centrum pierwszych w historii Domu Leonianum obchodów Światowego Dnia Chorych była Msza św. w kaplicy Miłosierdzia Bożego, czyli spotkanie z Bogiem, ponieważ chorobę i cierpienie można zrozumieć tylko patrząc na krzyż Chrystusa – zaakcentował dyrektor Domu ks. mgr Łukasz Nowak.

Dom Leonianum – Piękne życie! jest placówką diecezji płockiej. Powstał jesienią 2018 roku w zmodernizowanych obiektach po Szkołach Katolickich; zajmuje 6 tys. m kw. powierzchni użytkowej. Domem zarządza Fundacja „Leonianum – Piękne życie!”, stworzona z myślą o seniorach. Swoją nazwę wzięła ona od imienia patrona, którym jest bp Leon Wetmański, błogosławiony męczennik II wojny światowej, którego pasją była praca charytatywna. W parafiach dekanatów płockich, w celu promocji tego Domu, odbywają się obecnie „Niedziele Leonianum”.