Piesza pielgrzymka Krucjaty Wyzwolenia Człowieka – 21 maja 2022 r.

W diecezji płockiej 21 maja br. odbędzie się piesza pielgrzymka Krucjaty Wyzwolenia Człowieka w intencji trzeźwości narodu. Pielgrzymka wyruszy z parafii pw. Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych w Winnicy, a dotrze do parafii pw. św. Jana Pawła II w Pułtusku. Patronem pielgrzymki jest św. Jan Paweł II, a jej inicjatorem - Domowy Kościół, czyli rodzinna gałąź Ruchu Światło-Życie.

Boots G91a29dbfc 640

Piesza pielgrzymka Krucjaty Wyzwolenia Człowieka w intencji trzeźwości narodu wyruszy w sobotę 21 maja z parafii pw. Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych w Winnicy o godzinie 9.00. Po przejściu ponad 15 km pątnicy dotrą do parafii pw. św. Jana Pawła II w Pułtusku, gdzie o godzinie 14.00 Mszy św. przewodniczył będzie ks. Zbigniew P. Maciejewski, proboszcz z Winnicy. W trakcie pielgrzymki wygłosi on też konferencję.

Piesza pielgrzymka Krucjaty Wyzwolenia Człowieka w intencji trzeźwości narodu nawiązuje do pielgrzymek, które przed laty szły w tej intencji z Bieżunia do Niepokalanowa. Teraz zostaje ona reaktywowana z inicjatywy Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie. W parafii Winnica raz w miesiącu sprawowana jest Msza św. w intencji trzeźwości narodu.

Patronem pielgrzymki będzie św. Jan Paweł II. Jak zaznaczają organizatorzy, myśl o tej pielgrzymce zrodziła się przy okazji 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły. Pandemia opóźniła o dwa lata realizację tego przedsięwzięcia, ale inicjatorzy nie zaniechali swojego pomysłu. Mają nadzieję, że pielgrzymka będzie w kolejnych latach kontynuowana.

W pielgrzymce Krucjaty Wyzwolenia Człowieka mogą uczestniczyć wszyscy chętni. Wierni przejdą z Winnicy, przez Winniczkę, Bulkowo, Lipniki - do Pułtuska. Duchowym przewodnikiem będzie ks. Zbigniew P. Maciejewski, proboszcz z Winnicy: - Krucjata to ofiara, a ofiara zawsze ma sens. Przez trud pielgrzymowania umacnia się własną miłość, a bardziej kochając Pana Boga pomaga się braciom, którzy mają problemy związane z uzależnieniem od alkoholu – uważa duszpasterz.

Krucjata Wyzwolenia Człowieka (lub KWC), to program krzewienia abstynencji zainicjowany przez księdza Franciszka Blachnickiego i Ruch Światło-Życie, ogłoszony 8 czerwca 1979 roku w Nowym Targu w obecności papieża Jana Pawła II. KWC jest programem ewangelizacyjnym, którego założeniem jest uwolnienie człowieka od uzależnień, przede wszystkim od uzależnienia alkoholowego, poprzez zawierzenie Jezusowi Chrystusowi. Celem jest osiągnięcie wolności rozumianej zgodnie z chrześcijańską koncepcją wolności osoby.

Uczestnicy Krucjaty praktykują modlitwę, post i jałmużnę, starają się żyć zgodnie z chrześcijańskimi wartościami i reprezentować je wobec innych. Starają się żyć jako ludzie wolni, odpowiedzialni za swoje postępowanie dobrowolnie i całkowicie rezygnują ze spożycia alkoholu sprzeciwiając się społecznemu obyczajowi (czy wręcz przymusowi) picia, organizują spotkania towarzyskie i wszelkie uroczystości bez alkoholu, podejmując służbę wobec ludzi zniewolonych i uzależnionych – nie tylko przez alkohol.

Przesłanie Krucjaty między innymi wyraża zawołanie Chrystusa „Nie lękajcie się!” wielokrotnie przywoływane przez św. Jana Pawła II. Przypomina ono członkom Krucjaty, że głównym ich zadaniem jest „wyzwalanie ludzi od lęku, który czyni człowieka niewolnikiem”. Uczestnicy Krucjaty odmawiają modlitwę zawierzenia zamieszczoną na deklaracji, której autorem jest ks. Franciszek Blachnicki. Skierowana jest do Niepokalanej Matki Kościoła, pierwszej patronki Krucjaty. Krucjata nazywana jest także Dziełem Niepokalanej Matki Kościoła. Patronami KWC są też św. Stanisław ze Szczepanowa, św. Maksymilian Maria Kolbe i bł. ks. Jerzy Popiełuszko.