Piesza pielgrzymka Krucjaty Wyzwolenia Człowieka – 21 maja 2022 r.

W diecezji płockiej 21 maja br. odbędzie się piesza pielgrzymka Krucjaty Wyzwolenia Człowieka w intencji trzeźwości narodu. Pielgrzymka wyruszy z parafii pw. Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych w Winnicy, a dotrze do parafii pw. św. Jana Pawła II w Pułtusku. Patronem pielgrzymki jest św. Jan Paweł II, a jej inicjatorem - Domowy Kościół, czyli rodzinna gałąź Ruchu Światło-Życie.

Boots G91a29dbfc 640

Piesza pielgrzymka Krucjaty Wyzwolenia Człowieka w intencji trzeźwości narodu wyruszy w sobotę 21 maja z parafii pw. Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych w Winnicy o godzinie 9.00. Po przejściu ponad 15 km pątnicy dotrą do parafii pw. św. Jana Pawła II w Pułtusku, gdzie o godzinie 14.00 Mszy św. przewodniczył będzie ks. Zbigniew P. Maciejewski, proboszcz z Winnicy. W trakcie pielgrzymki wygłosi on też konferencję.

Piesza pielgrzymka Krucjaty Wyzwolenia Człowieka w intencji trzeźwości narodu nawiązuje do pielgrzymek, które przed laty szły w tej intencji z Bieżunia do Niepokalanowa. Teraz zostaje ona reaktywowana z inicjatywy Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie. W parafii Winnica raz w miesiącu sprawowana jest Msza św. w intencji trzeźwości narodu.

Patronem pielgrzymki będzie św. Jan Paweł II. Jak zaznaczają organizatorzy, myśl o tej pielgrzymce zrodziła się przy okazji 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły. Pandemia opóźniła o dwa lata realizację tego przedsięwzięcia, ale inicjatorzy nie zaniechali swojego pomysłu. Mają nadzieję, że pielgrzymka będzie w kolejnych latach kontynuowana.

W pielgrzymce Krucjaty Wyzwolenia Człowieka mogą uczestniczyć wszyscy chętni. Wierni przejdą z Winnicy, przez Winniczkę, Bulkowo, Lipniki - do Pułtuska. Duchowym przewodnikiem będzie ks. Zbigniew P. Maciejewski, proboszcz z Winnicy: - Krucjata to ofiara, a ofiara zawsze ma sens. Przez trud pielgrzymowania umacnia się własną miłość, a bardziej kochając Pana Boga pomaga się braciom, którzy mają problemy związane z uzależnieniem od alkoholu – uważa duszpasterz.

Krucjata Wyzwolenia Człowieka (lub KWC), to program krzewienia abstynencji zainicjowany przez księdza Franciszka Blachnickiego i Ruch Światło-Życie, ogłoszony 8 czerwca 1979 roku w Nowym Targu w obecności papieża Jana Pawła II. KWC jest programem ewangelizacyjnym, którego założeniem jest uwolnienie człowieka od uzależnień, przede wszystkim od uzależnienia alkoholowego, poprzez zawierzenie Jezusowi Chrystusowi. Celem jest osiągnięcie wolności rozumianej zgodnie z chrześcijańską koncepcją wolności osoby.

Uczestnicy Krucjaty praktykują modlitwę, post i jałmużnę, starają się żyć zgodnie z chrześcijańskimi wartościami i reprezentować je wobec innych. Starają się żyć jako ludzie wolni, odpowiedzialni za swoje postępowanie dobrowolnie i całkowicie rezygnują ze spożycia alkoholu sprzeciwiając się społecznemu obyczajowi (czy wręcz przymusowi) picia, organizują spotkania towarzyskie i wszelkie uroczystości bez alkoholu, podejmując służbę wobec ludzi zniewolonych i uzależnionych – nie tylko przez alkohol.

Przesłanie Krucjaty między innymi wyraża zawołanie Chrystusa „Nie lękajcie się!” wielokrotnie przywoływane przez św. Jana Pawła II. Przypomina ono członkom Krucjaty, że głównym ich zadaniem jest „wyzwalanie ludzi od lęku, który czyni człowieka niewolnikiem”. Uczestnicy Krucjaty odmawiają modlitwę zawierzenia zamieszczoną na deklaracji, której autorem jest ks. Franciszek Blachnicki. Skierowana jest do Niepokalanej Matki Kościoła, pierwszej patronki Krucjaty. Krucjata nazywana jest także Dziełem Niepokalanej Matki Kościoła. Patronami KWC są też św. Stanisław ze Szczepanowa, św. Maksymilian Maria Kolbe i bł. ks. Jerzy Popiełuszko.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę