Płoccy misjonarze – ks. Bogdan Zalewski, Wenezuela

W cyklu „Płoccy misjonarze” przedstawiamy informację o ks. Bogdanie Zalewskim, który przez kilkanaście lat pracował na misjach w Wenezueli w Ameryce Południowej.

Ks. Bogdan Zalewski został wyświęcony na kapłana 8 czerwca 1996 r. w Płocku, w latach 2001 – 2016 pracował jako misjonarz w Wenezueli. Obecnie jest proboszczem w parafii
p.w. św. Małgorzaty w Rokiciu. Pełni funkcję Dyrektora Papieskich Dzieł Misyjnych Diecezji Płockiej oraz Diecezjalnego Duszpasterza ds. Misji.

Praca w Wenezueli:
1. Parafia Świętej Rodziny w Los Rastrojos, Sanktuarium Archidiecezjalne El Nazareno, Archidiecezja Barquisimeto.
2. Parafia Chrystusa Zbawiciela Ruezga Norte w Barquisimeto, Archidiecezja Barquisimeto.
3. Parafia Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny w Pueblo Nuevo, Diecezja Punto Fijo.
4. Parafia Niepokalanego Serca Maryi w Carirubana, Punto Fijo, Diecezja Punto Fijo.

Ponadto:
- przy pomocy Ambasady USA w Caracas w Wenezueli wybudował dom dla dzieci chorych na chorobę nowotworową „Arka Noego” w Barquisimeto;
- był wiceprezydentem Caritas de Barquisimeto w Wenezueli;
- pełnił funkcję formatora diakonów stałych w Archidiecezji Barquisimeto;
-pełnił funkcję formatora szafarzy nadzwyczajnych Komunii św. w Archidiecezji Barquisimeto;
- był wykładowcą teologii pastoralnej w Wyższym Seminarium Duchownym w Barquisimeto.

Autor książki w języku hiszpańskim:
„Los Rastrojos. Pequeńo Pueblo con grandes historias”. Barquisimeto - Wenezuela 2013 r.
Współautor:
„Misyjne zbliżenia. Świat oczami misjonarzy”. Red. Joanna Przypolska, Anna Sobiech. Missio - Polska. Wydawnictwo Papieskich Dzieł Misyjnych w Warszawie.

W Wenezueli posługę misjonarza pełnił również ks. kan. Henryk Czepczyński, emerytowany proboszcz parafii Żuromin. Został wyświęcony na kapłana 11 lutego 1956 r., zmarł 6 grudnia 2012 r. w Wenezueli. Pochowany w Barquisimeto w Wenezueli.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę