Płocczanie modlili się w 81. rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego

Mieszkańcy Płocka spotkali się na wspólnej modlitwie w 81. rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Msza św. w tej intencji oraz za Ojczyznę sprawowana była w parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płocku: „Potrzeba wolności była wtedy silniejsza od wygody” – powiedział o. Marcin Kowalewski CMF, proboszcz parafii. Uczestnicy Mszy św. złożyli też kwiaty przed tablicą ku czci Armii Krajowej.

Polskie-panstwo-podziemne.jpg

W Mszy św. w parafii św. Maksymiliana Kolbego (kościele św. Dominika) w 81. rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego (jego początkiem było utworzenie Służby Zwycięstwu Polski) uczestniczyli płocczanie, w tym reprezentanci Płockiego Środowiska Patriotycznego, Stowarzyszenia Historycznego im. 11. Grupy Operacyjnej Narodowych Sił Zbrojnych i płockiego koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Warszawa-Wschód wraz ze sztandarem.

Mszy św. przewodniczył o. Marcin Kowalewski CMF, proboszcz parafii: „Nasi przodkowie stawiali na szali swoje życie, jeden z najcenniejszych darów, ponieważ potrzeba wolności była dla nich silniejsza od wygody i komfortu. Ważnym argumentem była dla nich wiara, a kościół był miejscem, skąd czerpali siłę w czasie okupacji hitlerowskiej, w powstaniu warszawskim, a później w czasach komunizmu. Z tych rzeczy powinniśmy czerpać siłę współcześnie, gdy zło przychodzi do nas pod pozorem dobra. Nie możemy pozwolić sobie na utratę wolności”, powiedział kaznodzieja.

Zwrócił też uwagę na walor edukacyjny podobnych uroczystości: młode pokolenie dowiaduje się, że ci, którzy żyli przed nimi narażali się na cierpienie i śmierć w imię wartości wyższych. Trzeba o nich pamiętać i oddawać im cześć. Przypomniał, że na terenie parafii mieszka pani Katarzyna Nowakowska, która była sanitariuszką w Powstaniu Warszawskim.

Po Mszy św. jej uczestnicy złożyli kwiaty przed tablicą dedykowaną Armii Krajowej.

W płockim kościele św. Dominika (nazywanym popularnie „na Górkach”) znajduje się wiele tablic, upamiętniających najważniejsze wydarzenia z historii Polski. Często odbywają się tam patriotyczne uroczystości rocznicowe, związane z walką o wolność i odzyskaniem niepodległości.

***
Kościół pod wezwaniem św. Dominika w Płocku, będący świątynią parafialną parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płocku, to jeden z najstarszych płockich kościołów. Znajduje się przy ulicy Tadeusza Kościuszki 16. Historia świątyni zaczyna się w 1225 roku, kiedy do Płocka przybyli dominikanie. Książę Konrad Mazowiecki ufundował dla nich kościół, który został konsekrowany w 1234 r. przez biskupa Guntera. Pierwsza wzmianka o nim pochodzi z 1237 r., a następne z lat 1240 i 1253. Następnie zbudowano klasztor i dzwonnicę. W XV wieku pożar zniszczył wszystkie budynki. Na początku XVI wieku do Płocka przybyły dominikanki, które mieszkały razem z ojcami dominikanami. Ich własny dom zakonny powstał w XVIII wieku z inicjatywy biskupa Michała Poniatowskiego.

Pod koniec XVI wieku kościół został przebudowany w stylu późnogotyckim. W 1804 r. Prusacy usunęli zakonników, oddając świątynię ewangelikom, a klasztor wykorzystując jako archiwum i szkołę. W 1964 r. powstał samodzielny ośrodek duszpasterski, katolicy odzyskali kościół, plebanię i dzwonnicę. 18 października 1975 r. biskup płocki Bogdan Sikorski erygował parafię pw. św. Maksymiliana Kolbego. Budynek klasztoru został przeznaczony na siedzibę płockiej parafii prawosławnej pw. Przemienienia Pańskiego. W kościele znajduje się wiele tablic patriotycznych, upamiętniających najważniejsze wydarzenia z historii Polski. W lipcu 2019 r. opiekę nad kościołem i parafią przejęli ojcowie klaretyni.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę