Pół tysiąca młodych ludzi na ewangelizacyjnym spotkaniu „Wake up” w Ciechanowie

Około pół tysiąca młodzieży wzięło udział w ewangelizacyjnym spotkaniu „Wake up” 15 października br. w Ciechanowie. W programie kilkugodzinnego spotkania była Eucharystia, której przewodniczył ks. biskup Mirosław Milewski, konferencje i koncert „Muodych Kotów”. Młodzi chętni skorzystali z możliwości rozmowy z psychologiem. Wydarzenie odbyło się po raz czwarty z inicjatywy wspólnoty „Wojsko Gedeona”, koordynował je ks. Tomasz Dec.

Wake Up 2022
foto: I. Krawczyk-Krajczyńska/Gość Płocki

Wspólnota „Wojsko Gedeona” po raz czwarty zorganizowała „Wake up” (j. ang. obudź się), czyli diecezjalne spotkanie ewangelizacyjne dla młodzieży. Tegoroczna edycja odbyła się w sobotę 15 października w hali „Mazovia” w Ciechanowie.

W programie były świadectwa ludzi młodych: Magdaleny Czech - finalistki konkursu Miss Polonia i Jakuba Kaprala, lidera wspólnoty z Poznania. Magdalena Czech zachęciła młodzież do bycia odważnym, do pójścia za propozycjami Boga, postawienia wszystkiego na jedną kartę.

Młodzi mogli też uczestniczyć w warsztatach prowadzonych przez młodzież i ks. Marcina Pasia, organizatora największego w Polsce spotkania dla młodych „Festiwal Życia”. Duszpasterz między innymi opowiedział o psychologicznej teorii komunikacji bez przemocy, uświadomieniu sobie swoich emocji, co zapobiega wykorzystaniem ich w niewłaściwy sposób.

Podczas spotkania, dzięki współpracy z Punktem Konsultacyjnym Centrum Psychologiczno-Pastoralnego „Metanoia” w Ciechanowie dyżur pełniło czterech psychologów. Rozmową z nimi zainteresowanych było bardzo wielu uczestników „Wake up”.

Ponadto w programie znalazła się adoracja Najświętszego Sakramentu, modlitwa wstawiennicza i możliwość spowiedzi. Centralnym punktem spotkania była Eucharystia, której przewodniczył bp Mirosław Milewski. Przypomniał młodzieży o przypadającym nazajutrz XXII Dniu Papieskim, ku czci św. Jana Pawła II, który kochał młodzież i chętnie się z nią spotykał.

Kazanie podczas Eucharystii wygłosił ks. kan. Łukasz Nowak, dyrektor Domu Seniora „Leonianum – Piękne życie” w Sikorzu koło Płocka: - Bóg uczy nas drugiego człowieka, otwiera na niego, bo sama modlitwa bez otwarcia się na innych nie wyda owocu. Bóg oczekuje, że gdy stąd wyjdziecie, dacie innym Boga, bo wiara bez uczynków jest martwa. Warto zadać sobie pytanie o czyny swojej codzienności, jak tego Boga zaniesiecie innym? Trzeba Go zanieść w duchu służby drugiemu człowiekowi. W drugim człowieku powinniście dostrzec tego samego Boga, którego widzieliście podczas adoracji – podkreślił kaznodzieja.

Wydarzenie ewangelizacyjne zakończył koncert zespołu hip-hopowego „Muode Koty”.

Ks. Tomasz Dec, duszpasterz wspólnoty „Wojsko Gedeona” i wikariusz parafii św. Wojciecha w Nasielsku, który koordynował spotkanie zaznaczył, że młodzi diecezjanie podczas „Wake up” mogli doświadczyć obecności i działania Boga.

- „Wake up” charakteryzowało to, że zorganizowała je sama młodzież. Kapłani wykonali to, co do nich należy z racji święceń, ale wszystko inne, łącznie z modlitwą wstawienniczą, przeprowadziła młodzież. Myślę, że młodzi ludzi podczas „Wake up” naprawdę spotkali Boga, a jeśli tak, to zachcą zanieść Go innym. Z radością obserwuję, że gdy młodzi ludzie spotkają Boga, to On poprawia ich życie – uważał duszpasterz.

W czwartym spotkaniu ewangelizacyjnym „Wake up” w Ciechanowie wzięło udział około 500 młodych osób, towarzyszyło im 20 księży.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę