Półkolonie w Szkołach Katolickich w Płocku

Informujemy, że Stowarzyszenie Człowiek Kultura i Szkoły Katolickie w Płocku organizują letnie półkolonie.  To będzie niezwykła, wakacyjna przygoda, podczas której dzieci będą uczestniczyć w różnorodnych warsztatach teatralnych, spędzą kreatywnie czas, poznają nowych kolegów i koleżanki, a przede wszystkim wystąpią w spektaklu teatralnym.

Plakat Półkolonie

Wydarzenie jest bezpłatne. Zapraszamy wszystkich miłośników teatru! 

Grupa odbiorców: dzieci polskie i ukraińskie urodzone w latach 2007-2011;

Terminy: 18-22.07.2022; 25-29.07.2022; 01-05.08.2022; 08-12.08.2022;

Liczba uczestników w jednym turnusie: 20 dzieci;

Miejsce: Szkoły Katolickie w Płocku.

Rekrutacja do półkolonii odbędzie się 1 lipca (piątek) w godz. 15:00-17:00 w Szkołach Katolickich w Płocku, ul. Abp. A. J. Nowowiejskiego 2A.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne na stornie www.czlowiekkultura.pl w wersji elektronicznej oraz w dniu rekrutacji w wersji papierowej w Szkołach Katolickich w Płocku, ul. Abp. A. J. Nowowiejskiego 2A.

Wymagane dokumenty:

- karta kwalifikacyjna,

- oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Człowiek Kultura (tel. 515-199-244) oraz Szkoły Katolickie w Płocku.

Projekt jest dofinansowany przez Fundację Fundusz Grantowy dla Płocka.

 

Informacja własna

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę