Poświęcenie figury św. Michała Archanioła w Szreńsku

Figura św. Michała Archanioła, pochodząca z Gargano we Włoszech, stanęła w kościele parafii św. Wojciecha w Szreńsku, staraniem proboszcza ks. kan. mgr. Jana Żółtowskiego. Poświęcenia figury dokonał ks. kan. mgr Jarosław Mokrzanowski, sekretarz Biskupa Płockiego: - Niech św. Michał Archanioł wspiera was w pomnażaniu dobra – życzył wiernym.

Szreńsk, Parafia Pw. Św. Wojciecha

W parafii pw. św. Wojciecha w Szreńsku od kilku lat żywy jest kult św. Michała Archanioła: modlitwa do niego jest odmawiana podczas każdej Mszy św. Stąd powstał pomysł,  aby do parafii sprowadzić figurę tego Świętego. Udało się to zrealizować za pośrednictwem ojców michalitów z Marek koło Warszawy, którzy pomogli w sprowadzeniu figury Świętego z włoskiego Gargano - miejsca jego objawień. Figura stanowi dar parafialnego kręgu Domowego Kościoła.

- Figura św. Michała Archanioła, mierząca 1 metr, stanęła w kościele w ołtarzu bocznym. Prosimy Świętego, aby ożywił wiarę w pandemii, uchronił od duchowego koronakryzysu, uchronił od zła. Mamy nadzieję, że ten przełożony wojsk anielskich wesprze nas w walce ze złymi duchami i niewiarą – przekazał ks. kan. Jan Żółtowski, proboszcz parafii Szreńsk.    

Poświęcenia figury św. Michała Archanioła dokonał ks. kan. Jarosław Mokrzanowski, sekretarz Biskupa Płockiego, dyrektor Centrum Psychologiczno-Pastoralnego „Metanoia” w Płocku.

- Wiara to nie tylko przyjęcie w zaufaniu tego, co Pan Bóg objawił, ale to także współpraca z łaską Bożą, aby zmieniać swoje życie. Wierzymy, że Bóg posyła swoich aniołów z konkretną misją i zadaniem. Wierzymy w prawdy wiary zapisane w katechizmie, ale starajmy się uwierzyć, jak ważna jest osobista relacja z Bogiem – podkreślił podczas Mszy św. w Szreńsku.

Dodał, że uczestnictwo w egzorcyzmach i widok manifestacji Złego, nie jest właściwą drogą do budowania wiary - „to nie jest droga wyjścia z niewiary w relację z Bogiem”. Jedną z definicji wiary jest ta, że przemiana życia dokonuje się, jeśli człowiek współpracuje z łaską Bożą, przyjmowaną w sakramentach, na przykład sakramencie pokuty.  

- Niech Matka Boża, której orędownictwa szukamy w różańcu i św. Michał Archanioł wyproszą łaskę pokoju i wspierają w pomnażaniu dobra – życzył ks. Jarosław Mokrzanowski.

Uroczyste poświęcenie figury św. Michała Archanioła w Szreńsku odbyło się 29 września br., we wspomnienie liturgiczne świętych archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę