Poświęcenie odnowionego kościoła w Łukomiu

O tym, że nie wolno żartować z Jezusa i Maryi, powiedział ks. biskup Mirosław Milewski w parafii św. Antoniego w Łukomiu: - Nie można żartować z Jezusa i Maryi – komentował ostatnie przypadki profanacji symboli kultu religijnego. Hierarcha dokonał też poświęcenia odnowionej świątyni parafialnej.

_ukomie.jpg

W homilii bp Mirosław Milewski zwrócił uwagę na przemianę, jaka dokonała się w apostołach, zalęknionych po śmierci Jezusa. Gdy ich Mistrz, Jezus zginął zamordowany na krzyżu zawalił się ich świat. Kiedy usłyszeli, że zmartwychwstał - niedowierzali. W końcu jednak uwierzyli.

Apostołowie zrozumieli, że Jezus żyje, choć jest już inny, jakby nie z tego świata, jednak mimo to, że uwierzyli w zmartwychwstanie Jezusa, nie bardzo wiedzieli, co zrobić z tą wiedzą, że On żyje. Zmieniło ich dopiero kolejne wielkie wydarzenie: zesłanie Ducha Świętego – wtedy „zostali świadkami Zmartwychwstałego”.

Biskup przytoczył też świadectwo znanej aktorki Nicole Kidman, która jest praktykującą katoliczką: „Katolicyzm mnie prowadzi. Naprawdę mam silną wiarę, staram się regularnie chodzić do kościoła, a także do spowiedzi”.

- Waszym świadectwem niech będzie powiedzenie komuś poważnym głosem: nie żartuj z Jezusa, On jest dla mnie ważny! Nie lajkuj sprofanowanych wizerunków Matki Bożej Częstochowskiej z tęczową flagą. Tylko tyle i aż tyle. Nie musicie robić wielkich rzeczy. Uczciwie pracujcie na swoje utrzymanie i dla dobra naszej ojczyzny. Wtedy będziecie świadkami Zmartwychwstałego Pana - powiedział hierarcha.

Bp Milewski dokonał też poświęcenia odnowionej świątyni parafialnej. W ramach prac remontowych wymieniono m.in. poszycie dachowe na kościele parafialnym oraz dzwonnicy, a także przeprowadzono renowację i malowanie zewnętrznego poszycia kościoła.

Remont przeprowadził proboszcz parafii ks. Krzysztof Zakrzewski, za środki parafialne oraz pochodzące z innych źródeł: - Remont udało się zrealizować z dużym nakładem środków własnych, co było wynikiem ofiarności i zaangażowania parafian – podkreślił gospodarz parafii.

Parafia pw. św. Antoniego w Łukomiu powstała pod koniec XIV w. Pierwsza świątynia była drewniana. Obecny kościół, również drewniany, zbudowano w 1761 r. Na uwagę zasługuje m.in. ambona o charakterze barokowym z 1881 r. i kociołek miedziany na wodę święconą z XVIII w. Świątynia w Łukomiu była wielokrotnie remontowana i modernizowana.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę