Poświęcenie odnowionego kościoła w Szyszkach

- Jeśli nie będziesz się regularnie spowiadać, stracisz poczucie grzechu. A gdy to się stanie, nigdy nie oczyścisz się ze współczesnych „trądów”, które nas otaczają i często osaczają, czyniąc bezwolnymi - stwierdził ks. biskup Mirosław Milewski w parafii Szyszki (25 czerwca 2021 r.). Poświęcił tam odnowione elementy świątyni oraz udzielił młodzieży sakramentu bierzmowania. 

Szyszki, Parafia Pw. Św. Bartłomieja Apostoła
Bp Milewski w homilii odwołał się do Ewangelii według św. Mateusza (Mt 8,1-4) - o cudzie uzdrowienia człowieka chorego na trąd. Los takich chorych był tragiczny, zostawali wyłączeni z życia społecznego, izolowani. Ich los był godny pożałowania, gdyż żyli w samotności, ze świadomością nieuchronnej śmierci. 
- Człowiek trędowaty, który podszedł do Jezusa, był nie tylko chory fizycznie: targały nim również wyrzuty sumienia. Ten chory na duszy i ciele człowiek czuł, że od Jezusa emanuje niezwykła moc – moc Boża. Pragnął zdrowia, ale pragnął też czystości serca. Był świadomy tego, że potrzebuje podwójnego oczyszczenia. Jezus nie odmówił jego prośbie i dokonał tego – relacjonował kaznodzieja.  
Zaznaczył, że bez względu na epokę, grzechy są takie same, ale każdy czas ma też grzechy odrębne: pogarda wobec innych, degradacja środowiska, manipulacje genetyczne, coraz doskonalsze sposoby na aborcję, zażywanie i rozprowadzanie narkotyków, przesadne gromadzenie bogactwa. To „grzechy naszego czasu, wobec których nie można przejść obojętnie”. 
Kaznodzieja przytoczył także wypowiedź Grzegorza Markowskiego, lidera zespołu „Perfect”, który w wywiadzie przyznał, że w życiu pamięta o dziesięciu przykazaniach i że pomaga mu spowiedź – „oczyszczanie duszy z ułomności i słabości”. 
- Jeśli nie będziesz starać się „trzymać” Dekalogu, jeśli nie będziesz regularnie się spowiadał, stracisz poczucie grzechu. A gdy to się stanie, nigdy nie oczyścisz się ze współczesnych „trądów”, które nas otaczają i często osaczają, czyniąc bezwolnymi – powiedział bp Milewski.  
Zaznaczył, że Jezus u ewangelisty Mateusza, poruszony litością wobec człowieka chorego na trąd, zbliżył się do niego i wyciągnął swoją rękę, aby go dotknąć i oczyścić. Taki sam gest wykonuje wobec ludzi, zachęcając ich do podejścia do konfesjonału, przeproszenia  za grzechy, oczyszczenia serca i duszy.
Bp Milewski w czasie Mszy św. dokonał poświęcenia odnowionych elementów kościoła parafii św. Bartłomieja w Szyszkach (zbudowanego w XIX w., a konsekrowanego na początku XX w. przez bł. abp. Antoniego J. Nowowiejskiego), w tym chrzcielnicy, stacji drogi krzyżowej, konfesjonałów.
- Odnowienie kościoła, to nasze votum za powołania kapłańskie: w ciągu ostatnich 16 lat mieliśmy trzy powołania do kapłaństwa. O powołania modlimy się w naszej parafii każdego dnia – powiedział proboszcz ks. kan. Bogdan Adamowicz. Dodał też, że przeprowadzone remonty były możliwe dzięki zaangażowaniu parafian „na których zawsze można liczyć”.  

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę