Poświęcenie odnowionej świątyni w Węgrzynowie

O tym, że świat należy do błogosławionych i że warto Bogu mówić „fiat”, powiedział Biskup Płocki Piotr Libera w parafii Węgrzynowo. Dokonał tam poświęcenia odnowionej, zabytkowej świątyni parafialnej.

Wegrzynowo1.jpg

Uroczystość w Węgrzynowie rozpoczęła się Mszą św. w kościele parafii pw. Ducha Świętego. Bp Piotr Libera w homilii porównał ze sobą grzeszników i błogosławionych. Pierwsi przy zmartwychwstaniu na Sądzie Ostatecznym pójdą na zatracenie, a drudzy zmartwychwstaną do życia wiecznego z Chrystusem.

- Błogosławiony, to człowiek, który pokłada ufność i nadzieję w Bogu, nie szuka pociechy w samych sprawach materialnych i spełnianiu swoich pożądań, potrafi świadczyć o Chrystusie, a nawet cierpieć dla Niego, słucha słowa Bożego i żyje nim jak Maryja – interpretował hierarcha.

Podkreślił, że to właśnie Maryję Ojciec święty Franciszek wybrał na główną bohaterkę Światowych Dni Młodzieży w Panamie. Nie bał się, że Maryja dla współczesnych młodych może być niedzisiejsza, niemodna, „nie być cool”. Ta młoda dziewczyna z Nazaretu nie pojawiła się w ówczesnych „sieciach społecznościowych”, nie była „wpływowa”, a przecież „stała się kobietą, która miała największy wpływ na historię”.

Za papieżem Franciszkiem powtórzył też, że za pomocą kilku słów Maryja miała odwagę powiedzieć „tak” i zaufać Bogu. Głębokie wrażenie budzi „fiat” tej młodej kobiety, jej „niech mi się stanie”, które powiedziała aniołowi. Ono „rozbrzmiewa echem także w naszym pokoleniu”.

- Świat należy do błogosławionych. Ten, kto swe życie przeżywa według Jezusa, z Jezusem, czyni świat czystym, „jest jak drzewo, które nawet na ziemi jałowej, codziennie pochłania zanieczyszczone powietrze i oddaje tlen”, jak mówił papież Franciszek w Emiratach Arabskich – przypomniał Pasterz Kościoła płockiego.  

Bp Libera dokonał także poświęcenia odnowionej, 350-letniej świątyni parafialnej. Ponadto spotkał się z grupą młodzieży, która w styczniu uczestniczyła w Światowych Dniach Młodzieży w Panamie.

W ramach prac podjętych w kościele w Węgrzynowie z inicjatywy proboszcza parafii ks. prał. Rafała Grzelczyka wykonano m.in. malowanie i konserwację dachu, ogrzewanie kościoła, remont prezbiterium i zakrystii, oczyszczono ławki i podłogę, wykonano nowe ołtarze boczne, odnowiono ambonę, zakupiono stacje Drogi Krzyżowej i tabernakulum.

Remont zabytkowej świątyni udało się wykonać dzięki pozyskanym funduszom od Wojewódzkiego Mazowieckiego Konserwatora Zabytków (275 tys. zł), ofiarom parafian oraz darczyńców - za 600 tys. z

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę