Poświęcenie odnowionych ołtarzy w Dzierzgowie

- Szanujcie osoby i rzeczy święte, nie zgadzajcie się na ich deptanie i ośmieszanie. Nie płyńcie z modnymi nurtami, które wciągają ludzi i w konsekwencji wielu z nich żyje, jakby nie potrzebowało Boga – zwrócił się do wiernych ks. biskup Mirosław Milewski w parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Dzierzgowie  (25 września br.). W czasie Mszy św. udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży, a także poświęcił trzy odnowione ołtarze.

Dzierzgowo, Parafia Pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Bp Mirosław Milewski w parafii Dzierzgowo podziękował za przeprowadzone prace renowacyjne, ponieważ są one „wyrazem dbałości proboszcza i parafian o to, by Bóg czczony był godnie”. Był wdzięczny za odnowienie ołtarza głównego, ponieważ „ołtarz z tabernakulum, to jakby serce kościoła”. Kościół jest wspólnotą ludzi, którzy jednoczą się wokół jednego ołtarza, na którym chleb i wino stają się Ciałem i Krwią Chrystusa, stąd bardzo ważna jest też troska „o wspólnotę wiary, o Kościół duchowy”.

Ze szczególnym apelem bp Milewski zwrócił się do młodzieży, która miała przyjąć sakrament bierzmowania: - Proszę was z serca, abyście szanowali to miejsce i wszystko, co jest z nim związane. Szanujcie osoby i rzeczy święte, i nie zgadzajcie się na ich deptanie i ośmieszanie. Nie płyńcie z modnymi nurtami, które wciągają ludzi i w konsekwencji wielu z nich żyje, jakby nie potrzebowało Boga i Jego świątyni: kościół w niedzielę tak łatwo zastępują galeriami handlowymi, nowoczesnymi muzeami, aquaparkami czy stadionami piłkarskimi – zwrócił się do młodzieży kaznodzieja.

Poprosił też, by młodzi szanowali imię Boże, imiona Maryi, świętych i nie wypowiadali ich bezmyślnie czy dla żartu; by dostrzegali wokół siebie obecność krzyży, znaków wiary, z szacunkiem traktowali rzeczy poświęcone, figury świętych, miejsca i rzeczy dedykowane Bogu: - Stanowczo reagujcie na deptanie tego, co dla nas ważne i święte. To od nas zależy, czy wyłączymy telewizor i komputer, i że nie kupimy określonego czasopisma czy produktu. W gruncie rzeczy niewiele potrzeba, aby oddać Bogu to, co Mu się od nas należy – głosił hierarcha.

Przytoczył też świadectwo katolickiego youtubera Tomasza Samołyka, który prowadzi kanał o wierze, kulturze, społeczeństwie. Mężczyzna przyznał się, że żył hedonistycznie, zmagał z różnymi uzależnieniami, a jego wiara miała zaledwie wymiar tradycji. Przełom nastąpił, gdy poczuł swą bezsilność, potem odbył kilka spowiedzi. Zrozumiał, że Bóg wyprowadził dobro z jego trudnej przeszłości.

- Proszę, byście dbali o życie duchowe własne i swoich bliskich. Pamiętajcie o codziennej modlitwie i niedzielnej Eucharystii. Niech słowa „Bóg” i „wiara” będą wyznacznikami waszego codziennego życia, a życiowe wybory oparte o Dekalog i przykazanie miłości. Niech Pan przemienia wasze życie, bo tylko On ma tę moc – zaakcentował biskup pomocniczy diecezji płockiej.

W czasie Mszy św. udzielił młodzieży sakramentu bierzmowania, a także pobłogosławił trzy odnowione ołtarze: główny i dwa boczne. Ołtarze: z Matką Bożą Szkaplerzną (zasłania ją obraz Matki Bożej Wniebowziętej) – główny, a także dwa boczne: św. Anny i Joachima z małą Maryją (z lewej strony chóru) oraz św. Józef trzymającego lilię (z prawej strony). Zostały one odnowione staraniem proboszcza ks. prał. Piotra Joniaka, za środki parafialne.

Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Dzierzgowie została erygowana w 1388. Kościół parafialny został wzniesiony po 1516 roku, zbudowany z cegły w układzie gotyckim, z użyciem tzw. zendrówki, układanej w romb na ścianie zachodniej oraz kamieni polnych i dużych głazów narzutowych pod przyporami narożnikami w fasadzie. Więźba dachowa jest drewniana, natomiast dach jest pokryty blachą miedzianą.  Polichromia wnętrza świątyni została wykonana w 1978 roku według projektu prof.  Wiktora Zina.

W ołtarzu głównym kościoła znajduje się obraz Matki Bożej Szkaplerznej autorstwa Franciszka Tegazzo (1829-1879), wykonany około roku 1870. Postać Madonny namalowana jest frontalnie z Dzieciątkiem na lewym ramieniu. W prawej ręce Matka Boża trzyma szkaplerz, podobnie Dziecię Jezus w lewej ręce podtrzymuje szkaplerz, prawą zaś błogosławi. Drugi obraz, służący jako zasłona, przedstawia scenę Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Namalowany został na płótnie, przedstawia postać Maryi w białej sukni i chustce, okrytej przewieszonym przez lewe ramię zielonym płaszczem opadającym na dół, okrywając postać od bioder do stóp. Wykonała go techniką olejną w stylu Młodej Polski Ella Potkańska w 1930 roku.