Poświęcenie odrestaurowanych ołtarzy bocznych w kościele w Kucicach

- Nie ma większego zła niż to, kiedy życie zaprzecza głoszonym z ambony ideałom. Kościół potrzebuje ludzi czynu świadczących życiem bardziej niż przemówieniami o mocy Dobrej Nowiny - powiedział ks. biskup Piotr Libera w parafii Kucice (18 kwietnia 2021 r.). Dokonał także poświęcenia odrestaurowanych ołtarzy: głównego i dwóch bocznych oraz ambony.

Gumino.jpg

Bp Piotr Libera podczas pobytu w parafii św. Michała Archanioła w Kucicach przypomniał znaną modlitwę do tego świętego – prośbę o ochronę przed działaniem szatana. Modlitwa ta została ułożona w 1884 r. przez papieża Leona XIII. Dziś zna ją cały świat.

- Czas, który został nam dany, jest czasem wielkiego zmagania o wiarę, o prawdę, o ponowne oczyszczenie i umocnienie Kościoła Chrystusowego. Potrzeba ponownie uciekać się do środków, które Kościół nazywa „ubogimi”, a które są prawdziwą mocą uczniów Jezusa: do modlitwy, do ofiary, do odkrycia piękna służby we wzajemnym wsparciu w dźwiganiu brzemienia codzienności - zaznaczył biskup płocki.

Dodał, że te „ubogie” środki pozwalają „zwyciężyć świat”, pozwalają odmieniać codzienność, przemieniać ją czynami wiary, nadziei i miłości. Modlitwa, ofiara i służba sprawiają, że ludzie Boga czynią czas i świat wokół siebie naprawdę lepszym i piękniejszym. Biskup podziękował też za troskę o świątynię, która jest „sercem parafii”.

- Dzięki ludziom mądrym i pełnym Ducha, ludziom cieszącym się dobrą sławą, prawda Ewangelii może jaśnieć pełnym blaskiem. Nie ma też większego zła niż to, kiedy życie zaprzecza głoszonym z ambony ideałom. Dlatego Kościół potrzebuje dziś na nowo, potrzebuje bardzo swoistej brygady „komandosów Prawdy”, ludzi czynu świadczących życiem bardziej niż przemówieniami o mocy Dobrej Nowiny – powiedział kaznodzieja.

Zdaniem bp. Libery słowo i czyn idą razem i razem dają świadectwo miłości. Samo działanie nie wystarczy, zwłaszcza gdyby wpadło się w pułapkę, którą papież Franciszek lubi nazywać „herezją aktywizmu”. Samo działanie mogłoby prowadzić do popadnięcia w samouwielbienie, gdyby wszystko dobrze wychodziło. Jeszcze groźniejsze byłoby zapomnienie o tym, co jest w ogóle istotą podejmowanych działań: - Wszystko, co robimy, czym żyjemy – to przecież dla Chrystusa i z miłości ku Niemu. I biada nam, gdybyśmy o tym zapomnieli – przestrzegł hierarcha.

W czasie Mszy św. ordynariusz diecezji płockiej dokonał poświęcenia odrestaurowanych ołtarzy: głównego, dwóch bocznych oraz ambony.

Wczesnobarokowy ołtarz główny pochodzi z połowy XVII wieku, w centrum znajduje się obraz przedstawiający koronację Matki Bożej. Ołtarz boczny św. Jana Chrzciciela, wraz z obrazami św. Jana Chrzciciela i św. Stanisława Biskupa oraz z dekoracją snycerską, pochodzi z pierwszego ćwierćwiecza XVIII wieku. Drugi z ołtarzy – boczny św. Antoniego Padewskiego, wraz z obrazami św. Antoniego Padewskiego, Chrystusa Ukrzyżowanego i dekoracją snycerską z pierwszego ćwierćwiecza XVIII wieku, również pochodzi z XVIII wieku. Natomiast ambona powstała na początku XVII wieku. Znajdują się na niej obrazy trzech ewangelistów.

Parafia pw. św. Michała Archanioła w Kucicach znajduje się w diecezji płockiej w dekanacie płońskim południowym. Terytorium parafii obejmuje wsie Kucice i Nowe Kucice. Parafia została erygowana pod koniec XIV wieku. Pierwsze informacje źródłowe o parafii pochodzą z końca XV wieku. Administratorem parafii od 2011 roku jest ks. kan. Tadeusz Milczarski.

Pierwszy kościół parafialny został zbudowany w 1598. Obecną świątynię ukończono w 1783 roku. Jest to budowla drewniana, orientowana, salowa, bez wyodrębnionego prezbiterium. Zbudowana jest na planie ośmiokąta, z dachem gontowym, wielospadowym, z ośmioboczną wieżyczką. Ołtarz główny barokowy pochodzi z XVII wieku, ołtarze boczne barokowe - z XVIII wieku, ambona, chrzcielnica i kropielnica o cechach późnorenesansowych pochodzą z XVI-XVII wieku.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę