Poświęcenie Ośrodka Rehabilitacji im. Jana Pawła II w Skępem

O tym, że cierpienie jest jakby stacją drogi krzyżowej - stacją oczyszczenia i spotkania z Bogiem-Człowiekiem, powiedział ks. biskup Piotr Libera 17 stycznia br. podczas uroczystości poświęcenia i nadania imienia św. Jana Pawła II Ośrodkowi Rehabilitacji WIMED w Skępem.

Bp Piotr Libera w Ośrodku Rehabilitacji imienia św. Jana Pawła II zaznaczył, że dzięki jego powstaniu Skępe zyskuje wymiar miasta, w którym dzieje się „miłosierdzie w konkrecie”, „miłosierdzie zorganizowane”, świadczone wobec dzieci, w imię Chrystusowej dewizy „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, Mnieście uczynili”.

Podziękował społeczności ośrodka za gotowość naśladowania „Świętego Papieża z Rodu Polaków”, gotowość wzbudzania w sobie i innych mocy ducha w imię jego maksymy „Nie lękajcie się!”, pełnej wiary wytrwałości nawet w największym nieszczęściu.

- Przywracanie człowiekowi zdrowia, przywracanie człowieka życiu jest ewangelicznym znakiem Królestwa Bożego, znakiem życia wiecznego i powołania człowieka w Bogu do tego życia. Tak właśnie, używając swej Boskiej mocy, czynił nasz Pan i tak wy czynicie, używając ożywionej wiarą i łaską ludzkiej wiedzy, umiejętności i mądrości – zaakcentował Pasterz Kościoła płockiego.

Kaznodzieja przyznał, że stając wobec cierpienia, zwłaszcza wobec cierpienia dzieci, chce się protestować, sprzeciwiać się, buntować. Tymczasem Jan Paweł II podczas swojej pielgrzymki do Polski w 1991 w Szpitalu Pediatrycznym w Krakowie powiedział, że przybycia do tego „szczególnego sanktuarium ludzkiego cierpienia” nie traktuje jako zwykłego zatrzymania się, ale jako prawdziwą stację w znaczeniu religijnym, jakby stację drogi krzyżowej – stację oczyszczenia i spotkania z Bogiem-Człowiekiem: - Cóż jest bardziej oczyszczającego i przybliżającego do świętego Boga, jak nie cierpienie i ofiara niewinnego człowieka – zacytował Papieża.

Podkreślił też, że tylko Krzyż i Zmartwychwstanie Boga-Człowieka jest kluczem do zrozumienia cierpienia, także cierpienia tak niewinnego jak cierpienie dziecka. Jednak ludzkim, ewangelicznym, samarytańskim obowiązkiem, jest wszędzie tam, gdzie to możliwe - „pokonywać ból i słabość”.

Biskup życzył również pracownikom ośrodka, aby zaczęli zapisywać piękne karty historii - żarliwej, kompetentnej, świadczonej nowoczesnymi środkami, pomocy najmniejszym; historii wrażliwości na potrzeby „najmniejszych”; historii miłosierdzia, uważnego na wszechstronne potrzeby dziecka – od samego poczęcia osoby ludzkiej.

 - Nie odchodźcie od swoich ideałów, bądźcie cierpliwi w ich realizacji. Niech imię św. Jana Pawła Wielkiego, które dzisiaj przyjęliście jako własne, stanie się dla was wezwaniem i pomocą w odnoszeniu życia ludzkiego do „Maleńkiej Miłości”, która w tych dniach na nowo się narodziła - zwrócił się do obecnych.

Bp Libera dokonał poświęcenia Ośrodka Rehabilitacji im św. Jana Pawła II oraz kaplicy. Dekrety o nadaniu ośrodkowi imienia Świętego oraz utworzenia kaplicy odczytał ks. Roman Murawski, proboszcz parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Skępem. Natomiast Jolanta Wiśniewska, dyrektor ośrodka, odczytała modlitwę lekarzy. W programie spotkania znalazły się też jasełka, przygotowane przez pracowników ośrodka.

W uroczystości uczestniczyło wielu zaproszonych gości, w tym starosta powiatu Lipno  Krzysztof Baranowski i burmistrz Skępego Piotr Wojciechowski. 

Ośrodek Rehabilitacji WIMED im św. Jana Pawła II w Skępem ma charakter całoroczny. Ma do dyspozycji 28 pokoi z łazienkami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych. Pokoje wyposażone są w łóżka z materacami przeciwodleżynowymi i pościel antyalergiczną.  Na terenie ośrodka znajduje się baza rehabilitacyjna: sala Integracji Sensorycznej, Sala Doświadczania Świata, sala kinezyterapii, sale terapii: pedagogicznej, neurologopedycznej, terapii ręki, masażu; gabinety: lekarski, zabiegowy oraz dietetyka, a także plac zabaw dla dzieci. W ramach zajęć rehabilitacyjnych znajduje się min. hipoterapia i dogoterapia.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę