Projekt patriotyczny w 100. rocznicę obrony Płocka w roku 1920

W parafiach diecezji płockiej dwie Fundacje: „Cokolwiek uczyniliście” i „Tak dla Rodziny” realizują projekt patriotyczny z okazji 100. rocznicy tzw. Cudu nad Wisłą w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku. Płock i okolice zasłynęły wtedy z bohaterskiej obrony przed najeźdźcą.

Zespol-koordynujacy.jpg

Projekt pod nazwą „Pamięć o Niepodległość” realizowany jest w trzech parafiach diecezji płockiej: Biała, Brwilno i Proboszczewice koło Płocka. Przedsięwzięcie angażuje lokalną społeczność: dzieci, młodzież, dorosłych, wielopokoleniowe rodziny oraz Kluby Seniora.

W czasie warsztatów historycznych i artystycznych dowiadują się oni o bohaterskiej obronie Płocka i okolic w czasie wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. Spotkania te wpisują się w obchody 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej, nazywanej „Cudem nad Wisłą”. W czasie odkrywania historii lokalnej przygotowywana jest wystawa planszowa pt. „Obrona Płocka 1920”, która pozwoli przybliżyć wydarzenia tamtego okresu. Warsztaty trwają przez całe wakacje. Podsumowaniem projektu będzie jesienny „Koncert Patriotyczny”.

„Realizując tego typu zajęcia podtrzymujemy tradycje narodowe, służące pielęgnowaniu polskości oraz rozwojowi świadomości historycznej. Edukacja patriotyczna i artystyczna ma miejsce między innymi w wielopokoleniowych rodzinach. To rodzina jest miejscem, gdzie rodzi się patriotyzm” – podkreśla Aldona Wiśniewska, koordynator przedsięwzięcia z Fundacji „Tak dla Rodziny”.

Natomiast Witold Wybult, prezes Fundacji „Cokolwiek uczyniliście” podkreśla, że projekt można realizować w trudnych warunkach pandemii koronawirusa dzięki współpracy z lokalnymi władzami: gminą Stara Biała, Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sztuki, instytucjami oświatowymi oraz parafiami: św. Andrzeja Apostoła w Brwilnie, św. św. Jadwigi Śląskiej w Starej Białej, św. Floriana w Proboszczewicach.

Patriotyczny projekt został dofinansowany ze środków Wieloletniego Programu „Niepodległa” na lata 2017-2022.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę