Przy kościele parafialnym w Sońsku stanął krzyż morowy

Krzyż morowy chroniący od chorób i zaraz, stanął na terenie parafii pw. św. Wita, Modesta i Krescencji w Sońsku (2 lutego br.): - Niech ten krzyż broni, ostrzega i pozostanie znakiem do potomnych – mówi proboszcz ks. kan. Krzysztof Jaroszewski.

Krzyz_1_jaworska20julia_98.jpg

Sosnowy krzyż morowy, mający 5 m wysokości, ustawiono w sąsiedztwie obecnego kościoła parafialnego, w miejscu, gdzie kiedyś stała świątynia parafialna. Krzyż ma dwa ramiona poziome: krótsze ramię mierzy 1,70 m, a dłuższe 2,30 m. Na krzyżu znajduje się napis: „Od moru, ognia, wojny zachowaj nas Pani” i rok 2020.

Umieszczono na nim też tabliczkę z modlitwą do św. Rocha – patrona ratującego ludzi w czasach zarazy. Drewno na krzyż podarował parafianin Dariusz Rzeczkowski, natomiast napisy powstały dzięki pracownikom stolarni państwa Getka z Sońska.

Inspiracją do postawienia krzyża dla proboszcza parafii ks. kan. Krzysztofa Jaroszewskiego był stan pandemii, a także zachęta bp. Piotra Libery, aby wierni mogli się przy takich krzyżach modlić w trudnych czasach.

Duszpasterz przypomina, że w latach 1854-1855 w okolicy Sońska trwała epidemia cholery, zachowało się jeszcze cmentarzysko z tamtych czasów. Tym bardziej warto było podjąć duchowe kroki, aby współcześni ustrzegli się tragicznej pandemii: - Parafianie zatrzymują się przy krzyżu morowym, odmawiają modlitwę do św. Rocha. Niech ten krzyż broni, ostrzega i pozostanie znakiem do potomnych – dodaje ks. proboszcz.

W diecezji płockiej krzyże morowe stanęły także przy domu biskupa płockiego Piotra Libery oraz w parafiach: Proboszczewice, Baboszewo, św. Piotra Apostoła w Ciechanowie, Szreńsk.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę