Rekolekcje adwentowe w Katolickim Radiu Diecezji Płockiej

Katolickie Radio Diecezji Płockiej w Adwencie zaprasza na Radiowe Rekolekcje Adwentowe, emitowane kilka razy dziennie. Rozpoczną się one w niedzielę 1 grudnia br., a polegać będą na rozważaniu słowa Bożego na dany dzień. Rekolekcje będzie głosił ks. Krzysztof Jończyk, proboszcz parafii w Sadłowie, były dyrektor Katolickiego Radia Diecezji Płockiej.

Krdp-slajd.jpg

Radiowe Rekolekcje Adwentowe, to projekt autorski Katolickiego Radia Diecezji Płockiej. Rekolekcje te nie zastępują rekolekcji parafialnych przed świętami Bożego Narodzenia, ale mają dodatkowo zachęcić do przemyśleń i refleksji nad istotą tajemnicy Wcielenia Jezusa Chrystusa.

Rekolekcje głosił będzie ks. Krzysztof Jończyk proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Sadłowie, a wcześniej dyrektor Katolickiego Radia Diecezji Płockiej. Będzie je opierał na Ewangelii dnia, w odniesieniu do czasu Adwentu.

- Dziś, gdy w żyjemy tak szybko i gdy nie zawsze udaje nam się przez kilka dni uczestniczyć w rekolekcjach parafialnych, warto włączyć radio, poznać słowo Boże na dany dzień, zastanowić się nad nim i między innymi w ten sposób przygotować w Adwencie do świąt Bożego Narodzenia - mówi ks. Krzysztof Jończyk, autor rekolekcji radiowych.

Radiowe Rekolekcje Adwentowe rozpoczną się w niedzielę 1 grudnia o godz. 11.54. O tej samej godzinie będą emitowane w kolejne niedziele Adwentu. Natomiast od poniedziałku do piątku diecezjanie usłyszą je w godzinach: 6.40, 11.54 i 22.20, na falach radiowych: 104,3 Mhz – Płock oraz 103,9 Mhz – Ciechanów.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę