Rekolekcje dla dzieci w czasie pandemii

Parafia pw. św. Wita, Modesta i Krescencji w Sierpcu w czasie pandemii, gdy dzieci nie mogą uczestniczyć w Mszach św. i spotkaniach formacyjnych – zaprasza na rekolekcje na kanale You Tube. Spotkania pod nazwą „Kaczor Kwak i wiary smak” przygotowuje wikariusz ks. Adam Kowalski.

Ks-adam-kowalski.jpg

Spotkania rekolekcyjne dla dzieci, czyli 7-minutowe filmiki pod wspólnym tytułem „Kaczor Kwak i wiary smak”, będą emitowane w każdy poniedziałek, przez cały czas trwania pandemii. Ks. Adama Kowalskiego, wikariusza parafii pw. św. Wita, Modesta i Krescencji w Sierpcu do kontynuacji cyklu zmotywował dobry i liczny odbiór pierwszego odcinka.

- Wiem, że obejrzało go kilka tysięcy dzieci. Niektóre mamy przysłały mi zdjęcia swoich dzieci, tańczących przed komputerem przy piosence, którą tam śpiewam. Postanowiliśmy więc kontynuować cykl rekolekcyjny dla dzieci. Kolejne odcinki serii z kaczorem Filipem poświęcone zostaną cnotom teologalnym: wierze, nadziei i miłości oraz uczynkom miłosierdzia. Są adresowane do dzieci w wielu przedszkolnym oraz uczniów klas 1-3 – mówi ks. Adam Kowalski.

Oprócz niego w produkcję filmików religijnych dla dzieci zaangażowali się także: Dariusz Kaźmierczak – dubbing, ks. Sebastian Zalewski, wikariusz parafii św. Maksymilian kolbego w Sierpcu – kompozycja i wykonanie muzyki, Joanna Cichowska – śpiew (mała kaczuszka Zosia). Wszyscy pracują przy produkcji zdalnie.

Filmiki rekolekcyjne umieszczane są na fejsbuku parafii: https://www.facebook.com/parafiafarasierpc/. Można je też obejrzeć na kanale You Tube (profil Fanfary).

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę