Rekolekcje dla małżeństw – 2-4 września 2022 r. w Płocku

Od kilku lat na początku września w domu rekolekcyjnym Studnia w Płocku odbywają się rekolekcje dla małżeństw. W tym roku tematem przewodnim są słowa przysięgi małżeńskiej: „I że cię nie opuszczę”. Rekolekcje w formie warsztatowej poprowadzi salezjanin ks. Jarosław Stasiński z płockiej „Stanisławówki”.

Małżeństwo

Spotkanie rekolekcyjne w pierwszy weekend września (2-4.09.2022) organizuje Odnowa w Duchu Świętym z diecezji płockiej, ale ma ono charakter otwarty i każde małżeństwo może w nim uczestniczyć. Organizatorzy zapewniają: opiekę duchową, smaczne posiłki oraz co ważne opiekę nad dziećmi. Dodatkowe informacje oraz zgłoszenia można dokonywać pod numerem telefonu 694 860 071 lub mailowo: albert2502@wp.pl

Jeśli chcesz pogłębić relację z Bogiem, jeśli pragniesz zakochać się ponownie w swoim małżonku, jeśli potrzebujesz zaczerpnąć głębszej radości, jeśli chcesz odpocząć od sensacji tego świata, to rekolekcje są dla Ciebie. Powiedz Bogu „Tak” i przyjedź na rekolekcje małżeńskie we wrześniu.

Odnowa w Duchu Świętym
Diecezji Płockiej

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę