Rekolekcje kapłańskie o liturgii w Popowie

„I nie wódź nas na pokuszenie…” – pod tym hasłem odbyły się w dniach 11-13 lutego 2019 r. w Ośrodku Charytatywno-Szkoleniowym Caritas Diecezji Płockiej w Popowie-Letnisku rekolekcje kapłańskie o liturgii. Wspólna modlitwa, skupienie, dzielenie się bogactwem liturgii kapłańskiej zgromadziły kapłanów kilku diecezji.

Img_8102.jpg

Rekolekcje były okazją do pogłębienia duchowości liturgicznej, wspólnotowej modlitwy kapłańskiej oraz dzielenia się doświadczeniem sprawowania liturgii, jak i udziału w niej. Ćwiczeniom dla kapłanów przewodniczył ks. dr Andrzej Dudek, od blisko czternastu lat kapłan diecezji tarnowskiej. W 2014 r. obronił doktorat z liturgii w Papieskim Instytucie Liturgicznym św. Anzelma w Rzymie, a od 2018 r. jest prorektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie.

W konferencji wprowadzającej ksiądz rekolekcjonista wyjaśnił, dlaczego kapłan powinien żyć liturgią, uczyć się jej sprawowania, a także pomagać wiernym w aktywnym uczestnictwie. Odwołał się do książki Jeana Corbona „Liturgia – źródło wody życia” (tłum. Anna Foltańska, Poznań 2005), w której została ukazana żywotność liturgii katolickiej oraz związek misteriów Chrystusa z życiem chrześcijanina. Książka miała duży wpływ na sformułowanie drugiej części „Katechizmu Kościoła katolickiego” zatytułowanej „Celebracja misterium chrześcijańskiego”. Ks. Dudek zauważył, że w historii liturgii można zaobserwować różne epoki, okresy i zmiany, które – czasem błędnie interpretowane i rozumiane – mogą prowadzić do rozmaitych nadużyć. Współczesne zainteresowanie wielu ludzi liturgią rzymską, zarówno w formie zwyczajnej, jak i nadzwyczajnej, jest dla duszpasterzy zaproszeniem do bardziej pogłębionego wyjaśniania wiernym istoty liturgii oraz cierpliwego ukazywania wartości jej reformy i znaczenia tekstów soborowej „Konstytucji o Świętej Liturgii” oraz innych dokumentów posoborowych. Liturgia ma zawsze prowadzić wiernych do spotkania z Chrystusem, obecnym w Słowie, znakach sakramentalnych, przede wszystkim w ofierze Mszy św.

W kolejnych konferencjach ksiądz rekolekcjonista ukazywał znaczenie i wartość przestrzeni liturgicznej świątyni. Odnosząc się do faktów z historii liturgii, Pisma Świętego, do zachowanych tekstów z najstarszych ksiąg liturgicznych, Ojców Kościoła i najwybitniejszych teologów opisał istotę ołtarza, ambony, tabernakulum i miejsca przewodniczenia. Przestrzegał także przed pewnymi nadużyciami, związanymi z tymi elementami przestrzeni liturgicznej, jak również ukazywał, w jaki sposób w życiu duszpasterskim można je uczynić bardziej czytelnymi dla wiernych. W następnych prelekcjach rekolekcyjnych mówił o wartości Liturgii godzin, adoracji Najświętszego Sakramentu oraz pokuty i pojednania w duchowości kapłańskiej. Ks. Dudek zauważył, że „człowiek modli się tak, jak żyje, a żyje tak, jak kocha”, dlatego czas poświęcony na przygotowanie liturgii i jej godne sprawowanie nigdy nie będzie stracony. Przypomniał, że kapłan jest „strażnikiem kluczyka do tabernakulum” nie tylko w sensie prawnym, ale przede wszystkim jako stróż najcenniejszego skarbu Kościoła. Odwołując się do mszalnego formularza „duszpasterza za siebie” uzasadnił, że łódź Kościoła jest prowadzona przez Jezusa – sternika, ale sterem tej łodzi jest każdy kapłan. Niebezpieczeństwem w życiu kapłana jest pokusa odwrócenia tych ról.

Ciekawe odwołania do tekstów liturgicznych, dokumentów Kościoła na temat liturgii, do dzieł artystycznych starożytności i współczesnych oraz różne wskazania praktyczne sprawiły, że czas rekolekcji minął zgromadzonym kapłanom bardzo szybko.

W trzydniowym skupieniu w Ośrodku Caritas w Popowie wzięło udział 43 kapłanów z diecezji płockiej i łomżyńskiej oraz archidiecezji warszawskiej i krakowskiej. Były to już trzecie rekolekcje dla kapłanów w tym miejscu od 2017 r.

Ks. Wojciech Kućko