Rekolekcje powołaniowe w seminarium o wyborze „ścieżki umarłych”

„Pójdę z tobą nawet ścieżką umarłych i wszędzie, gdzie poprowadzisz” (J.R.R. Tolkien) – to tytuł rekolekcji powołaniowych, które odbyły się w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku (4-6 marca 2022 r.). Przyjechało na nie piętnastu chłopców i mężczyzn, w większości związanych z liturgiczną służbą ołtarza: - Kapłaństwo, to droga ryzyka, ale nie jest niemożliwa do przebycia – podsumował spotkanie alumn Sebastian Szymański z Kleryckiej Grupy Powołaniowej.

Powolaniowe Marzec
foto: fanpage @WSDPlock

Na rekolekcje powołaniowe do Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku przyjechało piętnastu chłopców i młodych mężczyzn: najmłodsi mieli po dwanaście lat, a najstarszy dwadzieścia cztery lata. Byli z parafii: Baboszewo, św. Stanisława BM w Mławie, Krzyża Świętego w Płocku, św. Michała Archanioła i św. Ojca Pio w Płońsku, Dąbrowa, Koziebrody, Proboszczewice, Rościszewo.

Jeden z uczestników przyjechał na takie spotkanie już po raz po raz ósmy. Wielu z nich jest w swojej parafii ministrantami, jeden jest członkiem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Część chłopców rozważa wstąpienie do seminarium, inni chcieli po prostu przeżyć rekolekcje.

Alumn czwartego roku Sebastian Szymański, jeden z głównym organizatorów rekolekcji powołaniowych podsumował, że największą wartością tego spotkania było stworzenie wspólnoty, płaszczyzny do swobodnej rozmowy o powołaniu, ale też o duchowości, o budowaniu relacji z Panem Bogiem. Okazją do tego stały się na przykład tzw. grupki dzielenia, które prowadzili klerycy.

Do tematu rekolekcji: „Pójdę z tobą nawet ścieżką umarłych i wszędzie, gdzie poprowadzisz”, wprowadził uczestników ks. Paweł Czarnecki, wicedyrektor Katolickiego Radia Diecezji Płockiej, autor pracy magisterskiej dotyczącej „Władcy pierścieni” J.R.R. Tolkiena. Tytułowa „ścieżka umarłych”, to droga dla tych, którzy mimo niepewności chcą pokonać trudności i wypełnić swoją misję, być swoistą armią przeciwko wrogom. Taką ścieżką kroczyli na przykład Abraham, Mojżesz, Jefte.

Poza tym podczas rekolekcji wspólnie zastanawiano się, jak w dobie social mediów znaleźć ciszę, aby o otaczającym świecie odnaleźć Boga. Tylko wtedy będzie można budować głębszą relację z Bogiem.

- Kapłaństwo to droga ryzyka, ale nie jest niemożliwa do przebycia – podsumował alumn Sebastian Szymański. - Ci, którzy przyjechali na rekolekcje powołaniowe do seminarium, to osoby, dla których ważna jest jakość budowanej z Bogiem relacji. Widzą, że wielu ludzi na świecie jest Bogu i Kościołowi nieprzychylnych, a mimo to manifestują swoją wiarę i modlą się za takich ludzi – dodał organizator spotkania.

W programie rekolekcji znalazło się też spotkanie i rozmowa z siostrami ze Zgromadzenia Misjonarek Krwi Chrystusa z podpłockiego Rogozina, które opowiedziały o doświadczeniu życia we wspólnocie. Poza tym odbył się mecz piłki siatkowej, a wieczorem w sobotę projekcja filmu „Przełęcz ocalonych”.

Organizatorem rekolekcji powołaniowych w WSD była Klerycka Grupa Powołaniowa z prezesem Sebastianem Szymańskim i Diecezjalne Centrum Powołaniowe z dyrektorem ks. Radosławem Zawadzkim.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę