Rekolekcje wspólnoty Wojsko Gedeona o św. Józefie

„Święty Józef - bohater wiary” - pod takim hasłem odbyły się wakacyjne rekolekcje wspólnoty Wojsko Gedeona, która działa w diecezji płockiej od 19 lat. Młodzież przebywała w Soblówce w Beskidzie Żywieckim. Katechezy, warsztaty psychologiczne i wieczorne nabożeństwa koncentrowały się wokół duchowości Opiekuna Jezusa: - Atmosfera wspólnoty z rówieśnikami i doświadczenie osobistego spotykania Jezusa, to najprostsza charakterystyka rekolekcji, będących zwieńczeniem pracy formacyjnej i ewangelizacyjnej w ciągu roku - przekazał ks. Tomasz Dec.

DSC2226

„Święty Józef - bohater wiary” – tak brzmiało hasło letnich, 10-dniowych rekolekcji wspólnoty Wojsko Gedeona, istniejącej w diecezji płockiej od roku 2002. Uczestniczyła w nich niemal stuosobowa grupa młodzieży z diecezji wraz z czterema księżmi. Rekolekcje odbyły się w Soblówce w Beskidzie Żywieckim.

Z racji na ogłoszony przez papieża Franciszka „Rok Świętego Józefa” w centrum rekolekcji postawiono osobę Opiekuna Jezusa. Każdy dzień miał swój temat (np. wiara, przyjaźń, odpowiedzialność, relacje z rodzicami, relacje damsko-męskie, przeżywanie trudności, wierność w codzienności). Wokół tematu dnia były skoncentrowane: codzienna katecheza, spotkania w małych grupach, warsztaty psychologiczne i wieczorne nabożeństwa. 

Każdy dzień rozpoczynał się od spontanicznej modlitwy animatorów i księży, a następnie wszystkich uczestników. Katechezy wprowadzały w treść Listu apostolskiego „Patris Corde – Z ojcowskim sercem” Ojca świętego Franciszka oraz zagadnienia na styku duchowości i psychologii, o których później można było porozmawiać w małej grupie, co uczestnicy bardzo sobie cenili. Były też wspólne wędrówki po beskidzkich szlakach, zajęcia sportowe i apele, które miały na celu formację ludzką i uczenie samodyscypliny.

- Ważne były też wieczorne nabożeństwa, podczas których w głęboki, żywy i spontaniczny sposób był odkrywany i uwielbiany Bóg. W centrum każdego dnia była Eucharystia, najbardziej zostanie zapewne zapamiętana ta o wschodzie słońca. Młodzi ludzie mieli także możliwość spowiedzi oraz indywidualnej rozmowy z kapłanem. Atmosfera wspólnoty z rówieśnikami, doświadczenie osobistego spotykania Jezusa – oto najprostsza charakterystyka rekolekcji będących zwieńczeniem pracy formacyjnej i ewangelizacyjnej w ciągu roku. Liczne przeżycia, duchowe i wspólnotowe, dadzą energię na cały rok - uważa ks. Tomasz Dec ze wspólnoty Wojsko Gedeona, wikariusz parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej w Ciechanowie.  

Fotorelacje i świadectwa z rekolekcji: https://www.facebook.com/WojskoGedeona


Wojsko Gedeona powstało w 2002 r. Jest wspólnotą o charakterze modlitewno-ewangelizacyjnym, wyrosłą z doświadczeń Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym, Ruchu Światło-Życie, harcerstwa, idei miłosierdzia, zasad rycerstwa, miłości do Ojczyzny i Kościoła, walki duchowej. Nazwa i idea zaczerpnięta została z Księgi Sędziów 7,1-25. Trzystu żołnierzy z Księgi Sędziów jest symbolem ludzi wyzwolonych z lęku i kompleksów niższości, a całą ufność pokładających w Jezusie Chrystusie. Stąd jedno z głównych zawołań to „Jezu, ufam Tobie!”.

Dwa miecze Ducha w logo (miłości i prawdy), przeszywające Wschodzące Słońce, są symbolem osoby Jezusa (Łk 1,78-79), ukazują potrzebę walki duchowej ze złem na różnym poziomie życia. Do ruchu należy młodzież, a także wspólnota małżeństw. W 2011 r. wspólnota zyskała aprobatę biskupa płockiego Piotra Libery. Komendantem wspólnoty jest ks. kan. Bogdan Pawłowski, rektor Sanktuarium Diecezjalnego pw. św. Antoniego z Padwy w Ratowie, natomiast naczelnikiem – ks. kan. Lech Piórkowski, proboszcz parafii pw. św. Katarzyny w Gradzanowie.