Rozpoczęcie zajęć w Diecezjalnym Studium Organistowskim

W sobotę 5 października 2019 r. odbyły się pierwsze zajęcia w roku szkolnym 2019/2020 w Diecezjalnym Studium Organistowskim im. Ks. Eugeniusza Gruberskiego w Płocku. Naukę podjęło siedem osób. Słuchacze wzięli udział w zajęciach z historii muzyki kościelnej, liturgiki, zasad muzyki, kształcenia słuchu oraz emisji głosu. Odbyły się także zajęcia indywidualne z fortepianu.

Organy.jpg

„W naszej diecezji w wielu parafiach brakuje organistów, a zdarza się i tak, że ci, którzy pełnią tę posługę, nie mają odpowiedniego przygotowania. Tym bardziej cieszy fakt, że kilka nowych, młodych osób rozpoczyna naukę gry na fortepianie, a następnie na organach. Mam nadzieję, że to dobry początek i w przyszłym roku nasza szkoła zapełni się młodymi adeptami gry na organach” - mówi ks. Marcin Sadowski, dyrektor Studium.

Naukę mogą podjąć już dzieci od klasy VI szkoły podstawowej i klas starszych, uczniowie szkół średnich i dorośli. Dzieciom i młodzieży Studium proponuje naukę gry na fortepianie w ramach zajęć indywidualnych (nauczyciel-uczeń), z możliwością kontynuacji i nauki gry na organach w ramach pełnego toku nauczania w Studium w kolejnych latach.

Systematyczne kształcenie organistów odbywa się w diecezji płockiej od 1902 roku. W obecnym kształcie - jako Diecezjalne Studium Organistowskie – szkoła działa od 1971 roku.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę