Ruch Światło-Życie na Diecezjalnym Dniu Wspólnoty

Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie diecezji płockiej odbył się na terenie parafii św. Józefa w Płocku (29 sierpnia 2020 r.). W czasie spotkania nominację odebrała nowa para diecezjalna Domowego Kościoła: Jolanta i Adam Przybysz z Ciechanowa. Powstała też nowa diakonia – Diakonia Wyzwolenia.

Dzien-wspolnoty.jpg

Diecezjalny Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie odbył się on na terenie parafii św. Józefa w Płocku, z udziałem około 200 osób: członków Ruchu Światło-Życie oraz Domowego Kościoła, który jest jego gałęzią rodzinną. Obecni byli animatorzy, uczestnicy letnich rekolekcji, księża związani z ruchem.

Wspólnie wzięli udział w Mszy św. Przewodniczył jej ks. kan. Sławomir A. Stefański, odpowiedzialny za Domowy Kościół, proboszcz parafii św. Jana Pawła II w Pułtusku. Kazanie wygłosił ks. Marcin M. Kędzia, moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie.

Zwrócił w nim uwagę, że Jezusa Chrystusa w świecie będzie coraz mniej, bo jest mniej ludzi w kościele czy znikają krzyże na ścianach. Dzieje się tak, ponieważ świat rządzi się swoimi prawami, jest w nim wiele nieuczciwych rozgrywek czy innych procesów, które odsuwają ludzi od Boga.

„W takim świecie funkcjonujemy także i my. Widzimy, że mimo różnych sytuacji, są w nim także przebłyski dobra i uczciwości. Jak mamy wobec tego postępować? Mamy się nie bać: Bóg będzie nas wspierał, gdy będziemy szli do świata. Czasami musimy zgodzić się na porażkę, gdy na przykład na adoracji Najświętszego Sakramentu będzie pięć osób a nie pięćdziesiąt lub gdy w rekolekcjach weźmie udział dziesięć osób a nie sto. Musimy na to spojrzeć w perspektywie wieczności. Ten świat nie spotka Jezusa w kościele, ale może spotkać go w nas, gdy nie będziemy bali się świadczyć o Bogu” – podkreślił duszpasterz.

W programie spotkania była też adoracja Najświętszego Sakramentu, możliwość przystąpienia do sakramentu pokuty, agapa. W czasie spotkania Diakonii Jedności, która pełni funkcję doradczą, ustalono, że należy zintensyfikować współpracę między młodzieżą a dorosłymi, czyli Oazą a Domowym Kościołem. Opracowany zostanie wspólny kalendarz liturgiczno-formacyjny. Wiadomo już, że w grudniu oazowicze i członkowie Domowego Kościoła spotkają się na Oazie Modlitwy.

Ponadto z inspiracji Domowego Kościoła powstała nowa diakonia – Diakonia Wyzwolenia (wzorująca się na Krucjacie Wyzwolenia Człowieka). Nominację odebrała również nowa para diecezjalna Domowego Kościoła: Jolanta i Adam Przybysz z parafii św. Piotra Apostoła w Ciechanowie. Za dotychczasowe pełnienie tej funkcji podziękowano Iwonie i Marianowi Morozom z parafii św. Antoniego w Zegrzu.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę