Rycerze Jana Pawła II pomogą egzorcystom

W parafii św. Michała Archanioła w Płońsku 2 sierpnia 2020 r. powstała 12 chorągiew Zakonu Rycerzy Jana Pawła II w diecezji płockiej. Sześciu mężczyzn złożyło ślubowanie i nałożyło czarne mantule – to zewnętrzny znak przynależności do papieskiego zakonu. Być może niektórzy z nich w przyszłości będą wspierać modlitewnie księży egzorcystów.

Jan_pawel_ii_1.jpg

W parafii pw. św. Michała Archanioła w Płońsku powstała 12 w diecezji chorągiew Zakonu Rycerzy Jana Pawła II. Podczas Mszy św. sześciu mężczyzn w wieku od 40 do 65 lat, wykonujących różne zawody (jest wśród nich m.in. dziennikarz, elektryk, pracownik fizyczny, oficjalnie przystąpiło do stowarzyszenia.

Znakiem przystąpienia było przyjęcie mantuli (peleryny przypominającej szkaplerz z żółtym oblamowaniem i naszytym na piersiach herbem z literą M), złożenie ślubowania, nałożenie pektorału i błogosławieństwo. Zgodnie z regułą na zawołanie: „Vivat Iesus!”, odpowiedzieli „Totus Tuus!”. Wielki Rycerzem chorągwi został Łukasz Wielechowski, kanclerzem – Wojciech Paruszewski, a skarbnikiem – Edward Januszewski.

„Chorągiew tworzą mężczyźni, którzy szczególnie czczą Jezusa Eucharystycznego, często uczestniczą w Mszy św., a Komunię św. przyjmują na kolanach. Mam nadzieję, że staną się moją przysłowiową prawą ręką, broniąc i podtrzymując wiarę, a także pomagając w różnych pracach w parafii i służąc jej wsparciem” – mówi ks. kan. Janusz Rumiński, proboszcz parafii św. Michała Archanioła w Płońsku, jeden z egzorcystów w diecezji płockiej.

Janusz Paczkowski, komandor Zakonu Rycerzy Jana Pawła II w tej diecezji przyznaje, że być może w tym gronie znajdą się mężczyźni, którzy będą pomagać egzorcystom w ich posłudze: „Chorągiew powstała w parafii, której patronem jest św. Michał Archanioł, a on przecież walczy z Szatanem; także w parafii, której proboszcz jest egzorcystą. Będziemy starali się stworzyć w diecezji grupę rycerzy, którzy będą modlitewnie wspierali księży egzorcystów” – zapowiada komandor.

W ceremonii inwestytury (czyli przyjęcia do zakonu) wzięły udział rodziny płońskich rycerzy Zakonu Jana Pawła II, obecny był też Krzysztof Wąsowski, generał zakonu oraz około 40 rycerzy – gości z diecezji i z Polski.

W diecezji płockiej jest aktualnie 12 chorągwi Zakonu Rycerzy Jana Pawła II – łącznie w diecezji jest 103 rycerzy. Tym samym jest to druga co do liczebności komandoria w Polsce (po warszawsko-praskiej).


 

Zakon Rycerzy Jana Pawła II (Ordo Militiae Ioannis Pauli II) działa od 2012 roku, w 19 diecezjach w Polsce i Kanadzie, w 52 parafiach. Liczy ponad 900 Braci Rycerzy. W diecezji płockiej istnieje 12 chorągwi zakonu ze 103 rycerzami. Komandorem jest Janusz Paczkowski, a kapelanem ks. dr Tomasz Brzeziński, rektor Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku.

Inicjatywa powstania Zakonu Rycerzy Jana Pawła II pojawiła się w środowisku polskich katolików świeckich i w swej intencji jest swoistym wotum wdzięczności za dar beatyfikacji Ojca świętego Jana Pawła II. Zasadniczym celem Zakonu Rycerzy Jana Pawła II jest formacja katolików-mężczyzn świeckich poprzez stawianie sobie za wzór osoby patrona – św. Jana Pawła II (Karola Wojtyły), który swoim świadectwem pokazywał jak łączyć męskość i świętość.

Swoje powołanie Rycerze Jana Pawła II chcą realizować poprzez zaangażowanie w takie rodzaje aktywności jak m.in. obrona wartości chrześcijańskich, w tym rodziny, życia - od poczęcia do naturalnej śmierci, promocja nauczania Jana Pawła II, promowanie katolickiej duchowości świeckich.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę