Sanktuarium w Ratowie na 13 Forum Rozwoju Mazowsza

Rektor Sanktuarium Diecezjalnego św. Antoniego z Padwy w Ratowie jako reprezentant beneficjenta projektów unijnych realizowanych na rzecz samego sanktuarium jak też – jako lider projektu - innych podmiotów kościelnych diecezji płockiej uczestniczył w 13 Forum Rozwoju Mazowsza. Istotnym tematem poruszanym na forum były innowacyjne formy prezentowania cennych zabytków Mazowsza a także planowane konkursy w ramach najnowszej perspektywy (2021-2027) w obszarze dziedzictwa kulturowego.

Ratowo

Sanktuarium Diecezjalne św. Antoniego z Padwy w Ratowie jest beneficjentem pięciu programów dofinansowanych ze środków unijnych, trzech własnych i dwóch partnerskich, w których pełniło funkcję beneficjenta oraz lidera projektu, reprezentującego różne podmioty kościelne, w tym Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku, Dom Księży Emerytów, Parafię pw. św. Józefa w Ciechanowie, Parafię pw. św. Leonarda w Chociszewie, pozyskując środki unijne w łącznej wysokości ponad dziesięciu i pół miliona złotych.

Jako beneficjent projektów unijnych a także podmiot wyróżniony przez samorząd województwa mazowieckiego, którego renowacja znalazła się w katalogu „Dobrych Praktyk” Sanktuarium cyklicznie zapraszane jest na kolejne edycje Forum Rozwoju Mazowsza.

Tegoroczna edycja forum odbyła się na terenie Stadionu Legii w Warszawie. Wydarzenie otworzył Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego, wzięły w nim udział liczne podmioty z sektora samorządowego, nauki, kultury oraz organizacji pozarządowych.

W programie znalazły się debaty z polskimi i zagranicznymi ekspertami, interaktywne przestrzenie do wymiany wiedzy i doświadczeń współtworzone we współpracy z beneficjentami unijnych środków, warsztaty, konsultacje eksperckie i networking.
- Ważnym tematem poruszanym na forum było innowacyjne, kreatywne podejście do dziedzictwa kulturowego, by tak wyjątkowe zabytki, jak nasze sanktuarium, mogło zostać przybliżone jak największej liczbie osób, m.in. dzięki wirtualnym spacerom czy działaniom interdyscyplinarnym organizowanym w formule „zabytku ożywionego” – podkreśla ks. kan. Bogdan Pawłowski, rektor ratowskiego sanktuarium.

Forum Rozwoju Mazowsza to najważniejsze wydarzenie poświęcone roli Unii Europejskiej w rozwoju regionu. Organizatorem wydarzenia jest Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych a partnerami m.in. Centrum Nauki Kopernik, Mazowiecki Instytut Kultury, Akademia Leona Koźmińskiego, Politechnika Warszawska, Muzeum Mazowieckie w Płocku, Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, Warszawska Szkoła Filmowa.

Źródło: Sanktuarium Diecezjalne św. Antoniego z Padwy w Ratowie