Sierpniowe spotkania katechetyczne w Płocku i Ciechanowie

W Płocku i Ciechanowie odbyły się spotkania katechetyczne przed nowym rokiem szkolnym (29-30 sierpnia br.): - Potrzebujemy żywej wspólnoty, wiary i radości ewangelicznej – zwrócił się do katechetów ks. biskup Mirosław Milewski. Natomiast psycholog ks. dr Piotr Stolecki z Włocławka poradził im nabrać dystansu do myśli i emocji.

Spotkanie Katechetyczne 2022

W Płocku i Ciechanowie odbyły się doroczne spotkania katechetyczne przed nowym rokiem szkolnym. Katecheci najpierw uczestniczyli w Mszach św. (odpowiednio w parafii św. Maksymiliana Kolbego i św. Piotra Apostoła), a potem w spotkaniach formacyjno-informacyjnych (w Państwowej Szkole Muzycznej i Państwowej Uczelni Zawodowej).

Mszom św. przewodniczył biskup pomocniczy Mirosław Milewski. Towarzyszył także katechetom podczas obu spotkań. Zastanawiał się, jak Kościół i katecheci mogą się odnaleźć w obecnej rzeczywistości. Poradził, aby nie popadać w stagnację, lecz „mieć w sobie nadzieję i radość Ewangelii”. 

- Powinniśmy robić swoje, to, co zostało nam przez powierzone przez Kościół. Pracy i zadań jest dużo, więc trzeba je podejmować. Nic jednak nie zrobimy bez żywej wspólnoty i bez wiary. Nasz praca bez tego będzie nieskuteczna i słaba – stwierdził biskup. Życzył też katechetom, aby nowy rok szkolny, już bez ograniczeń pandemii, okazał się w codziennej egzystencji łatwiejszy od dwóch poprzednich.

Gościem spotkań katechetycznych był psycholog i terapeuta ks. dr Piotr Stolecki z Włocławka, współpracujący ze wspólnotami Sychar i Szkoła Maryi: - Kościół i katecheta jest jak twierdza. Ma dawać ochronę dzieciom, młodzieży, katechizowanym. Nie może się zamykać się na świat – zaznaczył duszpasterz.

Zauważył, że w nowy rok szkolny wchodzi się z lękiem i smutkiem. Ważne jest, aby to sobie uświadomić i zaprosić do nich Boga. Odwołał się też badań dotyczących egzystencji nauczycieli podczas pandemii. Wykazano, że nie dbali oni o swoje zdrowie: - Jednym ze sposobów pomocy w przezwyciężaniu trudności związanych z tym czasem jest koncentracja na teraźniejszości, nabranie dystansu do swoich myśli i emocji - poradził katechetom ks. Stolecki.

W roku szkolnym 2022/2023 wydział katechetyczny zaplanował 9 spotkań szkoleniowych dla katechetów oraz 9 turnusów rekolekcyjnych. Mogą oni także uczestniczyć w comiesięcznych spotkaniach diecezjalnego duszpasterstwa nauczycieli w kościele parafii św. Bartłomieja w Płocku. W programie każdego ze spotkań będzie Msza św. w intencji nauczycieli i wychowawców, a po niej tematyczna katecheza.

W części informacyjnej katecheci dowiedzieli się też o konkursach, olimpiadach i rekolekcjach dla uczniów. I tak na przykład pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę odbędzie się 24 marca, w piątek przed piątą niedzielą Wielkiego Postu, a rekolekcje dla maturzystów w dniach 11-13 listopada w ośrodku „Studnia” w Płocku.

Uczniowie, którzy osiągają wysokie wyniki nauczania, będą mogli ubiegać się o stypendium z Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Kryterium socjalne, to dochód na osobę w rodzinie około 1.600 zł na miesiąc. Stypendia adresowane są do uczniów klas siódmych szkół podstawowych (od drugiego semestru), uczniów szkoły średniej (do klasy maturalnej). Kryterium naukowe, to średnia ocen: dla szkoły podstawowej 4,7; dla szkoły średniej 4,5.

W spotkaniach katechetycznych uczestniczyli m.in. Jacek Zawiśliński, dyrektor Delegatury w Ciechanowie Mazowieckiego Kuratorium Oświaty, Bożena Świderska-Szulc, kierownik Wydziału w Ciechanowie Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Ciechanowie, Janusz Majchrzak, dyrektor Delegatury w Płocku Mazowieckiego Kuratorium Oświaty, Grzegorz Skwarna, kierownik Wydziału w Płocku Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. 

Spotkania katechetyczne w Płocku i Ciechanowie zorganizował wydział katechetyczny Kurii Diecezjalnej: ks. dr Grzegorz Zakrzewski, dyrektor, s. mgr Dominika Dudzik CSP, ks. mgr Paweł Sobiecki. 

W roku szkolnym 2022/2023 w diecezji płockiej katechezę szkolną prowadzić będzie 731 katechetów, w tym 467 osób świeckich, 235 księży diecezjalnych i zakonnych oraz 29 sióstr zakonnych.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę