Spotkanie Biskupa Płockiego z Księżmi Wikariuszami po translokatach 2022

Przypominam Czcigodnym Księżom Wikariuszom po tegorocznych zmianach placówek duszpasterskich, że w środę 23 listopada 2022 roku, od godz. 10.00 Biskup Płocki Szymon Stułkowski zaprasza na indywidualne rozmowy do rektoratu WSD w Płocku.

Przybliżone godziny rozmów (po małej korekcie) przekazujemy w dzisiejszym e-Biuletynie nr 57/2022.

Serdecznie zapraszamy!

ks. Piotr Grzywaczewski
Kanclerz Kurii Płockiej