Spotkanie Duszpasterstwa Rodzin w Porszewicach

W dniach 21-22 maja 2019 r. w Porszewicach koło Łodzi odbyło spotkanie się członków Rady ds. Rodziny KEP, diecezjalnych duszpasterzy rodzin i diecezjalnych doradców życia rodzinnego. Diecezję płocką reprezentował Witold Wybult, pracownik Wydziału ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej i diecezjalny doradca życia rodzinnego.

Porszewice.jpg

Spotkanie rozpoczął ks. bp Wiesław Śmigiel przewodniczący Komisji ds. Rodziny KEP. W swoim wystąpieniu poinformował zebranych, że na poziomie kraju trwają prace związane z tworzeniem nowego Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin. Ksiądz Biskup zachęcał do modlitwy w tej intencji, a także prosił o modlitwę w intencji Kościoła i obrony życia.

Następnie zostały wygłoszone dwa wykłady. Pierwszy ks. dr. Przemysława Drąga pt. „Towarzyszenie małżeństwom na różnych etapach życia małżeńskiego” i drugi „Syndrom złamanego serca jako skutek przedwczesnej inicjacji seksualnej” Wiesława Gajewskiego z Fundacji Czystego Serca. Odbyła się też praca w grupach, gdzie zastanawiano się nad treścią nowego Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin.

Drugi dzień obrad niemalże w  całości poświęcony był praktycznym wskazówkom dotyczącym właściwej ochrony danych osobowych w diecezjalnych poradniach specjalistycznych i rodzinnych.

Spotkanie było też okazją do tego, aby dzielić się doświadczeniami zdobytymi w poszczególnych diecezjach na płaszczyźnie szeroko pojętego duszpasterstwa rodzin.  Spotkanie to wpisuje się w roczny kalendarz formacji na poziomie krajowym, osób odpowiedzialnych za pracę duszpasterską z rodzinami i dla rodzin.

Witold Wybult