Spotkanie wigilijne członków NSZZ „Solidarność”

Biskup płocki Szymon Stułkowski wziął udział w spotkaniu wigilijnym członków NSZZ „Solidarność” Regionu Płockiego (16 grudnia br.): - Spotkanie z Jezusem powinno nas inspirować do mądrego życia - zwrócił się do uczestników spotkania. Był na nim obecny Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

Opłatek
Spotkanie wigilijne członków NSZZ „Solidarność” Regionu Płockiego zorganizowano w Spółdzielczym Domu Kultury. Bp Szymon Stułkowski zaznaczył, że nazajutrz rozpoczyna się „ostatnia prosta” do świąt Bożego Narodzenia. Interpretował obraz „Cicha noc” Beate Heinen, oparty o opis narodzenia Jezusa i okoliczności tego wydarzenia z Ewangelii według św. Łukasza. 
Biskup przypomniał, że co roku w uroczystość Narodzenia Pańskiego Bóg zsyła swojego anioła i zaprasza do szukania nowonarodzonego Zbawiciela świata. Trzeba uczyć się od anioła „wrażliwości na głos z nieba, znaleźć Mesjasza w sakramencie pokuty, Komunii św., w słowie Bożym i uczynkach miłosierdzia”; a potem wracać do ludzkiej codzienności, by tam wielbić Boga i opowiadać innym o znalezieniu Jezusa.
- Życzę wam i waszym bliskim spotkania z Jezusem i przeniesienia bliskości Jezusa na szarą codzienność. Niech to spotkanie inspiruje do mądrego życia. Mądre życie, to życia oparte o mądrość samego Boga. Życzę sobie i wam, żeby to nam się to udawało - powiedział do członków związku „Solidarność”. 
Uczestniczący w spotkaniu Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” powiedział, że należy pamiętać o grudniowych „czarnych datach”, takich jak stan wojenny, zamordowanie górników w kopalni „Wujek”, wydarzenia Grudnia 1970 roku.
- Nie sądziliśmy, że od 24 lutego zmieni się dla nas wszystko. Wojna, która jest za naszą granicą, bardzo nas dotyka. Gdy tam byłem kilka miesięcy temu, dziękowano nam za to, że otworzyliśmy nasze serca. Również jako związkowcy z „Solidarności” stanęliśmy na wysokości zadania. Do końca wojny wywołanej przez ludobójcę Putina, jego armię i społeczeństwo, musimy w naszych modlitwach pamiętać o narodzie ukraińskim - podkreślił gość spotkania. 
Gospodarzem spotkania wigilijnego był Andrzej Burnat, przewodniczący Zarządu Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność”. 

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę