Sprzedaż palm wielkanocnych na wsparcie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Płockiej zamierza pozyskać środki na swoją działalność, sprzedając palmy wielkanocne. Wierni będą mogli je nabyć w najbliższą niedzielę w kilku parafiach diecezji: - Kupując tradycyjną palmę można wesprzeć działalność młodzieży działającej przy naszych parafiach - zachęca Małgorzata Roman, prezes stowarzyszenia, które w czasie pandemii prowadzi aktywną działalność on-line.

Palma-780x405.jpg

- Zbliża się Niedziela Palmowa. Kupując tradycyjną palmę wielkanocną można wesprzeć działalność młodzieży działającej przy naszych parafiach – zachęca Małgorzata Roman, prezes Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Płockiej. - Sprzedaż palm odbywać się będzie m.in. w parafiach Sońsk, Grudusk, Strzegowo i św. Michała Archanioła w Płońsku – dodaje organizatorka akcji.

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, to najstarsza organizacja kościelna skupiająca polską młodzież. Wywodzi się bezpośrednio z Akcji Katolickiej, która zaistniała na początku XX. stulecia, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. W diecezji płockiej KSM prowadzi wiele działań, które obecnie z konieczności przeniosły się do sieci.

Diecezjalna organizacja ma już za sobą rekolekcje wielkopostne, które poprowadził jej asystent kościelny ks. Michał Fordubiński, wikariusz parafii św. Stanisława BM w Mławie. Członkowie i sympatycy ruchu modlili się i słuchali konferencji za pośrednictwem transmisji live na fejsbuku.

W tych dniach, przed uroczystością św. Józefa, stowarzyszenie ludzi młodych modli się do Patrona obecnego roku o pomoc w różnych sprawach. Uczestnicy modlą się za siebie nawzajem oraz w podjętych przez uczestników intencjach. Spotkania te także są transmitowane za pośrednictwem fejsbuka KSM.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę