Święto Miłosierdzia Bożego w Płocku

- Wielu lekceważy Ewangelię Chrystusa, ale paradoks Jego miłosierdzia polega na tym, że On nie odrzuca od siebie grzesznika – głosił ks. biskup Piotr Libera w Święto Miłosierdzia Bożego w katedrze w Płocku (11 kwietnia 2021 r.). W tym roku mija 90 lat od pierwszego objawienia się Jezusa Miłosiernego św. s. Faustynie w obrazie „Jezu ufam Tobie” w klasztorze w Płocku.

Jezus-milosierny-plock_podpis.jpg

Bp Piotr Libera zauważył, że w płockiej katedrze w wielu miejscach pojawia się greckie wezwanie „Kyrie eleison”, co dosłownie znaczy „Panie, zatrzymaj się przy mnie”, a we współczesnym, liturgicznym tłumaczeniu „Panie, zmiłuj się nad nami”. W antyku „Kyrie eleison” było prośbą żebraków o jałmużnę, o łaskę. Tak zwracali się do Jezusa chromi, ubodzy, trędowaci - to było przyzywanie miłosierdzia Bożego 2 tysiące lat temu. Od 90 lat w Płocku oprócz tego powtarza się za św. siostrą Faustyną Kowalską „Jezu ufam Tobie”.

Kaznodzieja odwołując się do Ewangelii stwierdził, że Zmartwychwstały Pan przyszedł do Wieczernika m.in. po to, aby każdy Jego uczeń uchwycił sens zmartwychwstania: cokolwiek w życiu człowiek dobrego uczynił, nie będzie zmarnowane, a „dobro zmartwychwstanie”. Pan Jezus przyniósł pokój ludziom czyniącym dobro, tym, którzy przebaczają, miłosiernym: - Pokój wam, bo w waszym życiu dzieje się zmartwychwstanie – interpretował bp Libera.

Zdaniem biskupa płockiego powinno boleć to, że tak wielu obecnie odchodzi od Chrystusa, lekceważy Jego Ewangelię. Dziś wiara jest podobna do poranionego ciała Pana Jezusa: przegrywa się walkę o dusze młodego pokolenia, nie potrafi skutecznie chronić rodzin przed rozpadem rodziny, są podziały, jest brak wiarygodności w świecie. Jednak te „rany i słabości wiary” trzeba pokazać Jezusowi, który ukazuje nam swoje rany. „Paradoks miłosierdzia” polega na tym, że Jezus nie odrzuca od siebie grzesznika.

Bp Libera zaznaczył też, że Święto Miłosierdzia było „upragnione przez samego Jezusa”. Polecił, aby wejść w pragnienia Jezusa, którego „serce palą płomienie miłosierdzia”. Pouczył on św. siostrę Faustynę, aby wszystkich grzeszników: „zanurzyć w przepaści miłosierdzia”, a On ich „uleczy i umocni” (Dz. 206).

Ponadto hierarcha stwierdził, że w czasie epidemii ludzi może pocieszyć i umocnić to, że św. siostra Faustyna widziała Jezusa Miłosiernego w białej szacie i tak Go kazała namalować. Ks. Józef Andrasz, spowiednik Świętej, wyjaśnił w swych zapiskach, że biel Jezusowej szaty (a biel jest przecież kolorem ubrań lekarzy i pielęgniarek) na tym obrazie może być znakiem wielkiej gotowości Pana, aby „leczyć nas swoim miłosierdziem”.

Obchody Święta Miłosierdzia Bożego w Płocku każdego roku mają uroczysty charakter. Ze względu na rygory sanitarne czciciele Bożego Miłosierdzia mogli korzystać z radiowej transmisji Mszy św. z katedry w Katolickim Radiu Diecezji Płockiej. Natomiast Msze św. i Koronka do Bożego Miłosierdzia z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia (obecnie w rozbudowie) transmitowane były za pośrednictwem kanału YouTube sanktuarium.

Płockie uroczystości poprzedziła całonocna adoracja Najświętszego Sakramentu w sanktuarium, która rozpoczęła się w sobotę o godz. 19.00, a zakończyła w niedzielę o godz. 6.00. W adoracji uczestniczyły siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia oraz ruchy religijne. Przez Niedzielą Miłosierdzia trwała nowenna, która rozpoczęła się w Wielki Piątek.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę